Polacy na Świecie

Akcje pomocowe dla Ukrainy

Od kiedy wybuchła wojna na Ukrainie całe środowisko przestawiło swoje aktywności na akcje pomocowe. Od lat organizując projekt społeczny Rodacy-Bohaterom, wypracowaliśmy kanały komunikacyjne, kontakty z polskimi środowiskami za wschodnią granicą. We Lwowie powstał kilka lat temu oddział Odra-Niemen, na Wołyniu poprzez szereg parafii mieliśmy dobre kontakty z polskimi duchownymi. Oprócz tego mamy sieć oddziałów w Polsce (8 podmiotów) i współpracujemy ze sporą liczbą szkół, instytucji, organizacji pozarządowych (Federacja Patriotyczna). Te doświadczenia i relacje szybko pomogły w sprawnej logistyce, planowaniu i organizacji akcji pomocowej adresowanej na Ukrainę.

Działania

Okres od marca do czerwca 2022 roku to bardzo intensywna praca, dziesiątki zbiórek darów, organizacja wypraw z paczkami na Ukrainę, wsparcie uchodźców Polsce ( we wrocławskiej siedzibie ostatnie Ukrainki opuściły nasze pokoje na koniec czerwca).

To dla naszego środowiska był bardzo intensywny czas, emocjonalny, ale też wzmacniający nasze oddziałowe relacje. Wszyscy sobie pomagaliśmy, logistycznie, organizacyjnie, finansowo, dając z siebie wszystko, bo przecież nasi przyjaciele z lwowskiego oddziału zostali na Ukrainie, przeżywali alarmy, niepewność, strach. 

Akcja pomocowa przebiegała i dalej trwa w sposób uporządkowany. Główny magazyn logistyczny jest w Rzeszowie, pod opieką Podkarpackiego SON. Tu spływa większość darów z Polski, które najczęściej trafiają do Centrum Kultury Polskiej Odra-Niemen-Dniestr, który rozprowadza paczki dla wszystkich potrzebujących. Drugim ważnym dla naszego środowiska miejscem jest Lublin i Chełm (Lubelski Oddział SON), skąd wiele darów jest wysyłana na Wołyń, a stamtąd paczki trafiają także w miejsca, gdzie toczą się walki.

Zarząd Główny SON we Wrocławiu, oprócz bieżących działań pomocowych, zarządza i koordynuje akcją wsparcia dla Ukrainy. Oddziały Odra-Niemen z Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski, Opolszczyzny, Podlasia realizują tytaniczną pracą w regionach. Organizują akcje zbiórek darów w szkołach, przyjmują dary od wielu instytucji, zwożą je do swoich magazynów. Zajmują się też pomocą, która dociera z zagranicy (Wielka Brytania, Włochy, Szwajcaria). Oddziały koordynują pakowanie paczek, transporty na Ukrainę i bieżącą pomoc potrzebującym uchodźcom, którzy z Ukrainy trafili do ich rejonów. To też wielka akcja koordynująca pracę sporej grupy wolontariuszy. 

Praca w regionach

Ogrom pracy wykonało Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, (kliknij na stronę oddziału, gdzie jest wiele informacji o udzielanej pomocy). Nasz lwowski oddział, który rozprowadzał dary przywożone z kraju, do wielu środowisk polskich i ukraińskich, które zgłaszały bieżące potrzeby. Pomocą objęto  wiele środowisk, oto niektóre z nich:Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie, rodziny w Chmielnickim oraz Czernihowie. lwowskie rodziny, które przyjmowały uchodźców ze wschodniej Ukrainy, Willa Benedykta Dybowskiego, sierociniec w Dublanach, 

Kolejne wsparcia to: przekazanie wiele ton mąki do Dublan, na Wołyń, dary do Domu Miłosierdzia u Braci Albertynów, pomoc seniorom  z Mierzyńca, Mościsk, z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, środowisku Ruchu Rodzina Rodzin Lwowa. Przekazano dary medyczne do ośrodka diagnostycznego we Lwowie, dla członków Lwowskiego Towarzystwa Miłośników Sztuk Pięknych. Dary dojechały do Berdyczowa, do szkół, które goszczą u siebie uchodźców, do Domu Polskiego w Samborze.

Duże transporty dotarły do katolickich parafii w Zamłyniu czy  w Krzemieńcu, gdzie polscy księża prowadzą stałą pomoc dla potrzebujących polskich rodzin i uchodźców ze wschodniej Ukrainy. 

Aktualności tematyczne

Partnerzy projektu

Ogrom działań w ramach projektu to praca społeczna wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Niemen. Systematycznie, rzeczowo i finansowo, wspierają akcje prywatni darczyńcy.  Zorganizowana była także zrzutka na organizację zadania.

Ważnym wzmocnieniem projektu była darowizna otrzymana z Polskiej Fundacji Narodowej (strona projektu – KLIKNIJ)

W maju zdobyliśmy dotację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach realizacji zadania publicznego „Wszechstronna pomoc dla Ukrainy” (strona projektu – KLIKNIJ).

Zadanie wsparli też dodatkowi sponsorzy: Girteka Logistics – czasowe użyczenie magazynu w Poznaniu, McBraida – wsparcie finansowe podkarpackich działań, Idea Getin Leasing – przekazanie dobrej jakości śpiworów i karimat, Sklepy Górskie Skalnik– udzielanie rabatów na zakupy artykułów firmowych.

DZIĘKUJEMY!

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content