Polacy na Świecie

Spotkanie środowiska Odra-Niemen na Podlasiu

Za nami najważniejsze spotkanie w roku – coroczny zjazd całego środowiska Stowarzyszenia Odra-Niemen. W tym roku byliśmy w Gibach, na Podlasiu. Trzy intensywne dni to:

1/ Międzypokoleniowe wydarzenia – dyskusje środowiskowe, zajęcia, warsztaty dla najmłodszych

2/ Spotkania z naszymi partnerami, w tym roku głównie z Litwy – Rajmund Klonowski z Kuriera Wileńskiego, Renata Cytacka Radna Miasta Wilna, Renata Dotiene działaczka polska  z Szyłokarczmy. Wszyscy są członkami Związku Polaków na Litwie.  Gościliśmy także naszych przyjaciół, Polaków  z Białorusi, bezpośrednio i poprzez łącza on line.

3/ Wydarzenia patriotyczne – w tym roku uczestnicy poznawali miejsca pamięci związane z Obławą Augustowską, gościliśmy świadków historii z Augustowa, wspólnie stawialiśmy znicze pod Pomnikiem Obławy Augustowskiej, a zwieńczeniem tego działania był wzruszający koncert patriotyczny w wykonaniu barda Obławy Augustowskiej,  Grzegorza Kucharzewskiego. Te aktywności były możliwe dzięki pomocy Danuty i Zbyszka Kaszlejom i Klubowi Historycznemu  im. AK z Augustowa.  

Główny cel naszego corocznego spotkania to przede wszystkim wzmocnienie organizacji, planowanie działań na kolejne lata, wymiana doświadczeń. To spotkanie w gronie 9 środowisk Odra-Niemen, 125 uczestników i sporo gości. Odbyło się wiele dyskusji, rozmów, prezentacji, wymiany doświadczeń. Gospodarzami zadania był Zarząd Główny SON z Wrocławia i Podlaski Oddział SON. Uczestnicy przyjechali z Dolnego Śląska i Podlasia oraz z innych oddziałów SON: Mazowieckiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Małopolskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego. Z Lwowskim Oddziałem  SON  łączyliśmy się niestety tylko on line.  W czasie naszego wydarzenia zorganizowaliśmy zajęcia praktyczne, potrzebne do dalszej, efektywniejszej pracy, m.in.

a/ praktyczne działania środowiska Odra-Niemen w social mediach

b/ prezentacja nowych narzędzi do zdobywania funduszy dla Odra-Niemen

c/ nowe metody pracy przy wspólnych dużych projektach środowiskowych

d/ dyskusja nad nowymi pomysłami, ofertami dla całej grupy Odra-Niemen  

Jednym z ważnych elementów wyjazdu było podsumowanie 2021 roku i Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen, na którym obok tradycyjnych czynności, niezbędnych głosowań, odbyliśmy dyskusje na potrzebne dla środowiska tematy. To było duże wydarzenie Odry-Niemen i bardzo efektywne. Jak zwykle było międzypokoleniowo, przyjechały całe rodziny, dlatego dla niemałej grupy dzieci szykowaliśmy osobne zajęcia. Wzmocniliśmy nasze relacje, integrowaliśmy środowisko do dalszych działań, ciężko pracowaliśmy. Podczas tych 3 dni była wspaniała atmosfera, radość przeplatała się ze wzruszeniami, których nie brakowało. Był też żal i smutek, że w wydarzeniu nie mogło być grupy naszych przyjaciół z Lwowskiego Oddziału Odra-Niemen. 

Wydarzenie jest finansowane z darowizny Fundacji ORLEN oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content