Polacy na Świecie

Polska – moja ojczyzna#2

Projekt edukacyjny „Polska – moja Ojczyzna” jest adresowany do grupy polskiej młodzieży i uczniów z dwóch krajów – Litwy oraz Czech (Zaolzia). Obok młodzieży polskiej z dwóch krajów weźmie udział także młodzież z Polski, tak aby oprócz walorów edukacyjnych projekt zrealizował również aspekty integracyjne. Zadanie  ma rozbudzić zainteresowanie młodego pokolenia Polaków historią najnowszą Polski, ale również wzbudzić patriotyzm i łączność tożsamościową z drugą Ojczyzną i z Rodakami ponad granicami. Dostarczamy też dużą dawkę wiedzy, przekazanej zarówno w ciekawych warsztatach tematycznych, jak również w formie wyjazdów i wypraw ciekawymi szlakami historycznymi. Założenia projektu to aktywności na Litwie i w Polsce, które realizowane są od lipca do listopada. Zadanie ma kilka etapów tematycznych.

Powstanie Warszawskie - prawdziwa lekcja patriotyzmu 30.07-2.08.2022/#2

Na tę część projektu zapraszamy młodzież z Polski, z  Mazowsza oraz uczniów z Litwy z   Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Grupa spędza w Warszawie trzy dni. Uczestniczy w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w Godzinie W wszyscy się zatrzymują w centrum Warszawy. Wcześniej młodzież stawia znicze na grobach Powstańców. Wzruszającym elementem wydarzenia jest spotkanie z Kombatantami Powstania. Grupa uczestniczy w aktywnościach patriotycznych, m.in. oglądając rekonstrukcje historyczne. Młodzież śpiewała także z innymi uczestnikami wydarzenia powstańcze piosenki na Placu Piłsudskiego. Uczestnicy wydarzenia zwiedzili też w ramach projektu w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Panteon Wielkich Polaków. Odbyła się także lekcja historii w Muzeum Żołnierzy Wyklętych, gdzie więzieni byli po wojnie także uczestnicy Powstania Warszawskiego. 

Ostra Brama - na tropach wileńskiej AK 4-9.07.2022/ #1

Do pierwszego etapu projektu zapraszamy młodzież polską z Litwy, z Białej Waki i z Jaszun z Rejonu Solecznickiego. Z Polski uczestnicy to uczniowie dolnośląskich szkół. Grupa bierze aktywny udział w wyprawie śladami uczestników Operacji Ostra Brama na Litwie. Odwiedzane miejsca to:

WILNO – W ramach 78. rocznicy Operacji „Ostra Brama” uczestnicy projektu spotykają się z wileńskimi kombatantami, m.in. z ostatnim tutejszym weteranem Armii Krajowej, kpt. Stanisławem Poźniakiem. Grupa odwiedza różne miejsca polskiej pamięci narodowej w Wilnie – kwatery AK na Rossie i w Kolonii Wileńskiej. W tych patriotycznych wydarzeniach brali udział uczniowie z Polski i polscy harcerze z Jaszun, którzy pełnili wartę na miejscach pamięci. W Wilnie było także spotkanie z wileńskimi świadkami historii w Domu Polskim. Młodzież z Polski i z Jaszun odbyła ciekawy spacer edukacyjny po Starówce, szukając polskich śladów i tych związanych z  Operacją Ostra Brama. RUDNIKI – Grupa bierze udział w “Biegu Tropem Wyklętych Żołnierzy Maks i Aldona”. Uczniowie z Dolnego Śląska i Białej Waki wspólnie posadzili także dąb pamięci w Puszczy Rudnickiej, a także razem się integrowali przy rudnickich szaszłykach. TABORYSZKI – Uczniowie z Polski i Litwy mieli okazję brać udział we wzruszającym spotkaniu z Panią Reginą Wiercińską, która kończy w październiku 103 lata. Pani Regina opowiadała uczestnikom spotkania  o swoim długim życiu, o mężu żołnierzu AK – uczestniku Operacji Ostra Brama, łagierniku. To była prawdziwa lekcja historii. JASZUNY – Uczestnicy projektu uczestniczyli w kolejnej lekcji historii w Pałacu Balińskich z kierownikiem tego obiektu, Kazimierzem Karpiczem. Odbyło się też spotkanie w Gimnazjum im. Balińskiego, z dyrekcją, pedagogami i harcerzami, a na koniec wydarzenia młodzież z Polski i Litwy, przy harcerskim ognisku i wspólnych zabawach, integrowała się i zawiązywały się przyjaźnie wśród młodego pokolenia Rodaków.  

Gościem honorowym całego wydarzenia był Pan Krzysztof Olechnowicz, syn płk. Antoniego Olechnowicza ps. Pohorecki, ostatniego komendanta AK w Wilnie, jednego z dowódców walk Operacji Ostra Brama.

Obława Augustowska - historia w Puszczy Augustowskiej 16-19.09.2022/#3

W tej części projektu uczestniczy grupa polskich uczniów z Litwy, z Szylokarczmy oraz uczniowie z Augustowa. Podczas kilkudniowego pobytu w Augustowie i Puszczy Augustowskiej grupa brała udział w warsztatach prowadzonych przez historyków, wybitnych znawców tematyki Obławy Augustowskiej – Danutę i Zbigniewa Kaszlejów. Oprócz tego uczestnicy odwiedzili muzeum w Domu Turka w Augustowie. W ramach rajdu turystycznego grupa poznawała wiele miejsc pamięci w Puszczy Augustowskiej, porządkując i upamiętniając puszczańskie groby Bohaterów.

Spotkania patriotyczne we Wrocławiu 11-13.11.2022 /#4

Grupa studenckiej młodzieży polskiej z Zaolzia w Czechach przyjechała w listopadzie do Wrocławia. Podczas 5-dniowego pobytu grupa odbyła praktyczne działania z wolontariatu. Polacy z Zaolzia podczas wydarzeń edukacyjnych prowadzonych na ulicach Wrocławia z okazji 11 Listopada pomagali przy różnych eduakacyjnych i rekonstrukcyjnych wydarzeniach. Uczestnicy brali też udział w warsztatach filmowych „Jak nowocześnie opowiadać o polskiej historii i jej bohaterach”. Razem z przewodnikiem po Wrocławiu Rodacy z Zaolzia zwiedzali Stare Miasto oraz aktywnie uczestniczyli w spacerze ścieżką edukacyjną pod nazwą – II Konspiracja we Wrocławiu. Grupie przez cały czas towarzyszyli rówieśnicy z Wrocławia.

Podsumowanie projektu

Projekt kończy się kilkoma wydarzeniami podsumowującymi we Wrocławiu i na Litwie. W ramach tych wydarzeń przedstawiciele poszczególnych grup dzielą się swoimi uwagami na temat realizowanych zadań, pokazywane są zdjęcia i filmy z poszczególnych wydarzeń. Są  także przewidziane nagrody dla uczestników projektu.  

Finansowanie projektu

„Polska – moja Ojczyzna. Świadomość historyczna i patriotyczna młodych liderów polskich za granicą”. Zadanie finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2022.

WARTOŚC CAŁKOWITA ZADANIA 91 420,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z KPRM 75 240,00 PLN

 

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content