Polacy na Świecie

Baza Grobów Powstańców Styczniowych

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest członkiem Federacja Patriotyczna, która z dumą pokazuje pierwszy duży i ważny projekt patriotyczny całego środowiska.
Po trudach organizacyjnych również oddziały Odra-Niemen aktywnie włączają się w prace.
 
W przyszłym roku okrągła rocznica Powstania Styczniowego i to będzie nasz edukacyjny i promocyjny wkład w to ważne wydarzenie.
 
Zapraszamy do współpracy przy projekcie, który będzie kontynuowany przez nasze środowiska w kolejne lata.
 
Projekt jest realizowany w  Polsce i poza granicami i jest  finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content