Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2023 – I edycja

KONKURS REGRANTINGOWY DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza I nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, tj. instytucje, organizacje polonijne i grupy nieformalne, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Podstawowe Informacje

Edycje konkursowe

Konkurs będzie odbywał się w trzech edycjach – w czerwcu, w sierpniu oraz w październiku 2023 roku. Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 500.000,00 złotych.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

ogłaszamy wyniki I edycji konkursu regrantingowego dla Polonii i Polaków za granicą.

Pobierz wyniki – kliknij

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie realizacji i rozliczenia projektu.

Szkolenia odbędą się w systemie on-line w terminie 26 lipca 2023 roku,  o godzinie 16.00 (czasu polskiego). 

Szkolenie 1 link

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content