Polacy na Świecie

Polskie wydarzenia środowiskowe

Kolejnym projektem, prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie w tym roku, był projekt pt. Ponad Granicami – polskie wydarzenia środowiskowe

W jego ramach wspieraliśmy środowiska z Litwy, Stanów Zjednoczonych w realizacji wydarzeń promujących polską historię, kulturę, podtrzymujących polskość w regionie.

USA – czy tam trzeba pomagać?

Przy okazji projektów wspierających działania polskich organizacji w Stanach Zjednoczonych warto rozprawić się z czasem powielanym poglądem.

W zeszłym roku, gdy realizowaliśmy projekt w USA z dotacji KPRM, słyszeliśmy, że jesteśmy pierwszymi od dawna Polakami, którzy przyjeżdżają przekazać pieniądze, a nie w nadziei na ich zdobycie od Polonii. Jest utarte przekonanie, że to nasi rodacy ze Stanów mogą nas spierać, jako dobrze sytuowani, niż na odwrót.

Rzeczywistość jest taka, że organizacje działające na rzecz polskiej historii, kultury, upamiętniające poległych w walce za ojczyznę, są bardzo aktywne, ale zdecydowaną większość działań finansują z własnych środków, co stanowi czasem blokadę w dalszej działalności.

W projekcie “(…)polskie wydarzenia środowiskowe” wsparliśmy dwie organizacje – Stowarzyszenie Pamięć z New Jersey i Stowarzyszenie Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość z Chicago. W obu przypadkach wsparcie dotyczyło kilku podejmowanych działań.

Organizację z New Jersey wsparliśmy w kompleksowych działaniach związanych z opieką nad cmentarzem w Amerykańskiej Częstochowie, w Doylestown, gdzie spoczywa niemal 2 400 polskich weteranów. Groby dekorowano biało-czerwonymi wstążkami, specjalne wstążki przygotowano dla spoczywających na cmentarzu kawalerów orderu Virtuti Militari. Zorganizowano duże wydarzenie związane z porządkami na cmentarzu, które było także okazją do sprzątnięcia i uporządkowania nekropolii. Przygotowano także broszury edukacyjne o tych niezwykłych kwaterach.

Odbyło się także spotkanie dla polskiej społeczności przy okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w ramach Zbrodni Katyńskiej.

Motocykliści z Chicago uzyskali wsparcie w wydarzeniach związanych z rozpoczęciem i zakończeniem sezonu motocyklowego, które cyklicznie odbywają się w Pensylwanii, w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, a także na cykl rajdów motocyklowych w czasie trwania sezonu. Rajdy były związane z polską historią, czy ważnymi dla Polaków miejscami w USA.

Seniorzy na Litwie

Uniwersytet III Wieku w Solecznikach to organizacja, z którą współpracujemy i wspieramy od lat. 

Seniorzy przygotowali działania związane z okrągłą, 160. Rocznicą Powstania Styczniowego, zrywu, którzy łączy historie Polski i Litwy. Zrealizowano dwie wyprawy, jedną powstańczymi tropami przez Dubicze, Puszczę Rudnicką i Wilno oraz drugą, do Muzeum Powstania Styczniowego w Podbrzeziu i kliku miejscowości związanych z Powstaniem, m.in. Turmont. W ramach wyjazdów odbyła się też prelekcja historyczna.

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji

Stowarzyszenie z Gagauzji dostało środki na organizację i wsparcie szeregu działań w ciągu roku: 

  1. Organizacja konkursów dla polskiej społeczności,
  2. Organizacja udziału w Festiwalu “Polska Wiosna w Mołdawii”
  3. Organizacja wydarzeń na dzień niepodległości,
  4. Przygotowanie jasełek w Komracie,
  5. Przygotowanie spotkania opłatkowego w Komracie.

Dzięki temu środowisko jest cały czas aktywne, zintegrowane i pełne zapału do działań na rzecz polskości w Mołdawii.

Projekt „ Ponad Granicami – polskie wydarzenia środowiskowe. ” współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 Wartość całkowita wyniosła 108 250 PLN, wartość  dofinansowania 93 000 PLN

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content