Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2023

KONKURS REGRANTINGOWY DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Stowarzyszenie Odra-Niemen realizowało w 2023 roku Konkurs Polonijnych Małych Grantów realizowany w ramach Programu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O dofinansowanie mogły starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, tj. instytucje, organizacje polonijne i grupy nieformalne, które w swoich projektach zaplanowały realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Podstawowe Informacje

Edycje konkursowe

Konkurs odbywał się w trzech edycjach – w czerwcu, w sierpniu oraz w październiku 2023 roku. Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczyło łącznie 500.000,00 złotych.

Organizacje polonijne złożyły w 2023 roku ponad 200 wniosków, z których dofinansowanie otrzymało 65 wniosków polonijnych.Projekty spłynęły do konkursu z 20 krajów z całego świata. Najwięcej projektów jest z Litwy, sporo wniosków trafiło do nas również Ukrainy i z Włoch, po kilka z Czech, Gruzji czy Mołdawii. Cieszy nas zwłaszcza pojawienie się krajów, które nigdy wcześniej do nas nie wnioskowały, np. Belgii, Węgier, Chorwacji, Austrii czy Irlandii. Jeszcze bardziej cieszy nas jednak liczba wniosków z innych kontynentów: z Ameryki Północnej – USA, z Azji – Uzbekistan i Mongolia, z Afryki – Madagaskar i Zimbabwe, czy z Ameryki Południowej – Argentyna i Brazylia – to zupełnie dla nas nowe kraje. Oznacza to, że nasza rola w rozdzielaniu małych grantów rośnie i jest coraz lepiej zauważana przez polskie środowiska na całym świecie.  

Linki do poszczególnych zrealizowanych działań konkursowych:

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content