Sprawozdania

Zarząd Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN w 2011 podjął decyzję o regularnym zamieszczaniu na stronach internetowych sprawozdań merytorycznych stowarzyszenia.

W dniu 30 czerwca 2011 roku uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego i dlatego niezwykle ważna jest dla nas transparentność naszych działań. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada obowiązek publikowania sprawozdań z działalności – zarówno merytorycznych, jak również finansowych – w formie umożliwiającej dostęp do nich osobom zainteresowanym. Dlatego też prezentujemy poniżej sprawozdania merytoryczne i finansowe od 2011 roku:

Skip to content