Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen ma strukturę sieciową, w ramach której działa 6 regionalnych oddziałów w kraju i 1 we Lwowie. Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu zarządza i koordynuje działaniami całego środowiska, jednocześnie aktywnie działa w regionie dolnośląskim i na terenie całej Polski, zwłaszcza tam, gdzie nie ma oddziałów. 

Zarząd Główny tworzą osoby,  które założyły stowarzyszenie, lub są w nim prawie od początku. Oprócz zarządzania całą strukturą i jej wizerunkiem, szukamy także funduszy dla całego środowiska na działania i rozwój. Realizujemy rocznie kilkadziesiąt projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Budujemy zespół wolontariuszy, federację organizacji pozarządowych, wzmacniamy wieloma działaniami  siebie i inne środowiska.

Przedstawiamy poniżej aktualny Zarząd Główny. Pamiętamy jednak o tych, którzy pomagali budować organizację na początku  naszej wspólnej drogi. PIOTR MARYŃSKI, który przyniósł do stowarzyszenia ideę powstania pomnika Żołnierzy Wyklętych. MATEUSZ ZBRÓG, pomagał tworzyć pierwsze projekty patriotyczne, PAWEŁ OSTROWSKI, który zbudował  sieć kontaktów w ramach akcji Rodacy-Bohaterom. 

Ilona Gosiewska

Prezes Zarządu

Współtwórca Stowarzyszenia Odra-Niemen. Odpowiada za kontakty z organizacjami społecznymi w Polsce i na świecie. Koordynuje działania promocyjne. Rozwija struktury stowarzyszenia i środowisk współpracujących. Reprezentuje organizację w Polsce i poza jej granicami.

Eugeniusz Gosiewski

Wiceprezes Zarządu

Współtwórca Stowarzyszenia Odra-Niemen. Odpowiada za kontakty z organizacjami kombatanckimi w Polsce i na świecie. Koordynuje prace renowacyjne miejsc pamięci, promuje je i włącza w działania wolontaryjne. Prowadzi projekty związane z edukacją historyczną, a zwłaszcza propaguje historie pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

Małgorzata Suszyńska

Wiceprezes Zarządu

Koordynuje i realizuje projekty międzypokoleniowe „Sztafetę pokoleń” z uczestnictwem świadków historii i młodzieżowych wolontariuszy. W Stowarzyszeniu Odra-Niemen odpowiada za kontakty ze środowiskami solidarnościowymi i rodzinami Żołnierzy Wyklętych.

Norbert Klimiuk

Skarbnik Zarządu

Współtwórca Stowarzyszenia Odra-Niemen. Dzięki jego determinacji powstała organizacja i zaczęła się dynamicznie rozwijać. Jest od początku  dobrym duchem wszystkich działań stowarzyszenia, otwierając organizację na wiele nowych kontaktów.

Grażyna Piotrowicz

Sekretarz Zarządu

Koordynatorka edukacyjnych projektów historycznych dla młodzieży. Propagatorka w środowiskach polskich i zagranicznych, zwłaszcza niemieckich postaci Witolda Pileckiego. Jest przewodnikiem po Wrocławiu i Dolnym Śląsku i przybliża historię rejonu uczestnikom naszych projektów.

Kamila Gosiewska

Członek Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2012 roku, na początku jako wolontariuszka, a od 2016 roku - członek Zarządu. Jest specjalistą w zakresie rozliczanie zadań publicznych. Odpowiada za krajowe i międzynarodowe edukacyjne wyprawy i rajdy podróżnicze dla młodzieży z Polski i świata.Promuje wolontariat wśród swoich rówieśników.

Dominik Rozpędowski

Członek Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2011 roku jako wolontariusz, od czerwca 2016 roku Członek Zarządu. Ściśle współpracuje ze środowiskiem kombatantów w kraju i za granicą koordynując dla tej grupy wolontariat. Jest głównym koordynatorem Programu Rodacy-Bohaterom i łączy poprzez projekt wiele osób i środowisk.

Aleksandra Bujalska

Członek Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2011 roku jako wolontariuszka, a od czerwca 2016 roku Członek Zarządu. Opracowuje scenariusze i reżyseruje wydarzenia publiczne o tematyce historycznej, w oparciu o małe formy filmowe, inscenizacje teatralne, wystawy, rekonstrukcje.

Komisja Rewizyjna

W skład aktualnej Komisji wchodzą następujące osoby:

Skip to content