Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen ma strukturę sieciową, w ramach której działa 6 regionalnych oddziałów w kraju i 1 we Lwowie. Zarząd Główny z siedzibą we Wrocławiu zarządza i koordynuje działaniami całego środowiska, jednocześnie aktywnie działa w regionie dolnośląskim i na terenie całej Polski, zwłaszcza tam, gdzie nie ma oddziałów. 

Zarząd Główny tworzą osoby, które założyły Stowarzyszenie lub są w nim prawie od początku. Oprócz zarządzania całą strukturą i jej wizerunkiem, szukamy także funduszy dla całego środowiska na działania i rozwój. Realizujemy rocznie kilkadziesiąt projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Budujemy zespół wolontariuszy, federację organizacji pozarządowych, wzmacniamy wieloma działaniami siebie i inne środowiska.

Przedstawiamy poniżej aktualny Zarząd Główny. Pamiętamy jednak o tych, którzy pomagali budować organizację na początku  naszej wspólnej drogi. PIOTR MARYŃSKI, który przyniósł do Stowarzyszenia ideę powstania pomnika Żołnierzy Wyklętych. MATEUSZ ZBRÓG, pomagał tworzyć pierwsze projekty patriotyczne. PAWEŁ OSTROWSKI, który zbudował sieć kontaktów w ramach akcji Rodacy-Bohaterom. 

Ilona Gosiewska

Prezes Zarządu

Współtwórca Stowarzyszenia Odra-Niemen. Odpowiada za kontakty z organizacjami społecznymi w Polsce i na świecie. Koordynuje działania promocyjne. Rozwija struktury stowarzyszenia i środowisk współpracujących. Reprezentuje organizację w Polsce i poza jej granicami.

Dominik Rozpędowski

Wiceprezes Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2013 roku jako wolontariusz, od czerwca 2016 roku Członek Zarządu. Ściśle współpracuje ze środowiskiem kombatantów w kraju i za granicą koordynując dla tej grupy wolontariat. Jest głównym koordynatorem Programu Rodacy-Bohaterom i łączy poprzez projekt wiele osób i środowisk.

Małgorzata Suszyńska

Wiceprezes Zarządu

Koordynuje i realizuje projekty międzypokoleniowe „Sztafetę pokoleń” z uczestnictwem świadków historii i młodzieżowych wolontariuszy. W Stowarzyszeniu Odra-Niemen odpowiada za kontakty ze środowiskami solidarnościowymi i rodzinami Żołnierzy Wyklętych.

Krystyna Frołowa-Fadejczuk

Wiceprezes Zarządu

Członek Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr. Odpowiedzialna za kierowanie współpracą z środowiskami polonijnymi na Ukrainie.

Eugeniusz Gosiewski

Sekretarz ZARZĄDU

Współtwórca Stowarzyszenia Odra-Niemen. Odpowiada za kontakty z organizacjami kombatanckimi w Polsce i na świecie. Koordynuje prace renowacyjne miejsc pamięci, promuje je i włącza w działania wolontaryjne. Prowadzi projekty związane z edukacją historyczną, a zwłaszcza propaguje historie pokolenia Żołnierzy Wyklętych.

Kamila Gosiewska

Skarbnik ZARZĄDU

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2012 roku, na początku jako wolontariuszka, a od 2016 roku - członek Zarządu. Jest specjalistą w zakresie rozliczanie zadań publicznych. Odpowiada za krajowe i międzynarodowe edukacyjne wyprawy i rajdy podróżnicze dla młodzieży z Polski i świata. Promuje wolontariat wśród swoich rówieśników.

Aleksandra Bujalska

Członek Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2011 roku jako wolontariuszka, a od czerwca 2016 roku Członek Zarządu. Opracowuje scenariusze i reżyseruje wydarzenia publiczne o tematyce historycznej, w oparciu o małe formy filmowe, inscenizacje teatralne, wystawy, rekonstrukcje.

MICHAŁ MORMUL

CZŁONEK Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od ponad 10 lat, od początku zaangażowany wolontariusz. Jest również trzonem sekcji sportowej. Tworzy materiały publicystyczne i zaraża dobrym humorem.

PIOTR KURPASKA

CZŁONEK Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 2012 roku, zaczynał jako wolontariusz. Od 2023 roku członek zarządu. Odpowiada za reklamę, promocje Stowarzyszenia, fundraising oraz komunikację wizualną.

Krzysztof Krzemiński

Członek Zarządu

Społecznik, Prezes Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen, w którym od 2017 r. organizuje projekty pomocowe dla Polaków oraz Weteranów żyjących na terenie Kresów Wschodnich. Organizuje wyjazdy historyczne dla uczniów szkół podstawowych na tereny Wileńszczyzny, Wakacje z Historią dla młodzieży z Polski oraz Litwy, turnusy wypoczynkowe dla środowisk kombatanckich połączone ze spotkaniami edukacyjnymi dla młodzieży.

Krystian fila

CZŁONEK Zarządu

Prezes oddziału podkarpackiego Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Bartosz Cielecki

Członek Zarządu

W Stowarzyszeniu Odra-Niemen jest od 10 lat aktywnie biorąc udział w wydarzeniach, wyjazdach i angażując się w wolontariat. Od 2023 roku jest członkiem zarządu.

Jadwiga Michniak

Członek Zarządu

Ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen związana od 2015 roku. Najpierw jako wolontariuszka, a od 2020 roku jako członek zarządu Oddziału Małopolskiego. Jest jedną z osób odpowiadającą za koordynację i przygotowywanie akcji i wyjazdów w oddziale.

Komisja Rewizyjna

W skład aktualnej Komisji wchodzą następujące osoby:

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content