Czytamy Raport Pileckiego

Od lat propagujemy życie, postawy, wartości niezwykłego Polaka – Witolda Pileckiego. Zachęcamy też do czytania Raportu Pileckiego. Nasze środowisko i przyjaciele z Polski i zagranicy czytają fragmenty tego bardzo ważnego dokumentu. 

Zapraszamy do promocji wydarzenia.  Więcej informacji TUTAJ

Grażyna Piotrowicz, nauczycielka języka niemieckiego, przewodnik wrocławski, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen. Koordynatorka edukacyjnych projektów historycznych dla młodzieży. Propagatorka postaci Witolda Pileckiego w środowiskach polskich i zagranicznych, zwłaszcza niemieckich.

Danuta Kaszlej, Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, nauczycielka historii. Poniżej przesłana informacja od Pani Danuty:

Dziękuję przyjaciołom ze Stowarzyszenia Odra Niemen za zaproszenie do czytania “Raportu Witolda Pileckiego” i gratuluję pomysłu. Od kilku lat Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie zapraszał młodzież na “Marsz Rotmistrza Witolda Pileckiego”. 25 maja najpierw prezentowaliśmy postać “Ochotnika do Auschwitz”, a potem wspólnie zapalaliśmy światełka pamięci “Pileckim” naszej ziemi. Na augustowskim cmentarzu stawialiśmy znicze tym Żołnierzom Wyklętym, którzy mają groby – prawdziwe lub symboliczne – a tym, których dołów śmierci nie znamy – przy tzw. Domu Turka, czyli siedzibie NKWD i PUBP, która była miejscem kaźni i śmierci wielu żołnierzy AK-AKO-WiN. Polecamy taki pomysł na łączenie pamięci o lokalnych bohaterach naszej wolności z postacią Rotmistrza Pileckiego. W tym roku uczynić będzie to mogła tylko mała grupa reprezentantów Klubu. Tym cenniejsze są więc takie inicjatywy, jak zorganizowane przez Stowarzyszenie Odra Niemen odczytywanie raportu Pileckiego w wirtualnej przestrzeni.”

Dzisiejszy fragment Raportu Rotmistrza Pileckiego przygotowała Dorota Kania – dziennikarka Telewizji Republika i Gazety Polskiej, pisarka.

Fragment Raportu Rotmistrza Witolda Pileckiego

Dzisiejszy fragment Raportu Rotmistrza Pileckiego przygotowała Dorota Kania - dziennikarka Telewizji Republika i Gazety Polskiej, pisarka. ---"(...) Zabręliśmy tak bardzo... lecz właściwei gdzie?... dokąd brniemy... w swym "postępie kultury"?"

Opublikowany przez Stowarzyszenie Odra - Niemen Piątek, 15 maja 2020

Niedzielny fragment Raportu Ochotnika do Auschwitz został odczytany przez kpt. Stanisława Wołczaskiego, ps. Kazimierz – Pawstańca Warszawskiego odpowiedzialnego za kolportaż podziemnej prasy i rozklejanie plakatów. Pan Stanisław bierze udział w licznych prelekcjach edukacyjnych, przybliżając młodzieży historyczne wydarzenia w których brał udział. W tym tygodniu obchodził swoje 90 urodziny!

Od dzisiaj fragmenty Raportu Rotmistrza Pileckiego będą także odczytywane przez przedstawicieli oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen.
Rozpoczyna Prezes Tomasz Konturek, reprezentujący Małopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Fragment Raportu Rotmistrza Pileckiego

Od dzisiaj fragmenty Raportu Rotmistrza Pileckiego będą odczytywane przez przedstawicieli oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen. Rozpoczynamy od Małopolski, reprezentowanej przez Prezesa Oddziału Tomasza Konturka. ---"Zasadniczym zadaniem było: założenie tu organizacji wojskowej, w celach: Podtrzymywania na duchu kolegów, przez dostarczanie i rozpowszechnianie wiadomości z zewnątrz, Przez zorganizowanie w miarę możliwości dożywiania i rozdzielania bielizny wśród zorganizowanych. Przekazywanie wiadomości na zewnątrz, oraz jako uwieńczenie wszystkiego: Przygotowywanie oddziałów własnych do opanowania obozu, gdy nadejdzie nakaz chwili w postaci rozkazu zrzucenia tu broni, lub siły żywej."

Opublikowany przez Stowarzyszenie Odra - Niemen Poniedziałek, 18 maja 2020

Następny fragment Raportu Rotmistrza Pileckiego czyta Władysław Maławski – Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszeni Odra-Niemen. Władek przybył do Lublina ze Lwowa i od kilku lat buduje struktury stowarzyszenia na Lubelszczyźnie oraz mosty współpracy pomiędzy Rodakami z Polski i Ukrainy.

Zapraszamy serdecznie do odsłuchania fragmentu Raportu Rotmistrza Pileckiego. Kolejne nagranie zostało przygotowane przez Marcina Żukowskiego – wiceprezesa Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Opolski i komendanta Podsudeckiego Związku Drużyn Harcerskich ZHR.

Prezentujemy nagranie Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolska. Fragment Raportu Rotmistrza Pileckiego został odczytany przez Emila Majchrzaka reprezentanta Zarządu Stowarzyszenia w Poznaniu. Zapraszamy serdecznie do odsłuchania!

Internetowe czytanie fragmentów “Raportu” Pileckiego, kończy w Wilnie Magdalena Bartoszewicz – Wiceprezes Wileńskiej Młodzieży Patriotycznej oraz członkini Stowarzyszenia Odra-Niemen. Posłuchajmy!

Skip to content