Dotacja celowa z KPRM na wsparcie Ukrainy

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie całe środowisko Odra-Niemen prowadzi akcje pomocowe, wykorzystując swoje kanały komunikacyjne, kontakty z polskimi środowiskami za wschodnią granicą oraz współpracując ze lwowskim oddziałem Odra-Niemen. W maju zdobyliśmy dotację z Funduszu Celowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach realizacji zadania publicznego „Wszechstronna pomoc dla Ukrainy”. 

We wrocławskiej centrali Odra-Niemen oraz w 8 oddziałach SON, dzięki dotacji, od maja do czerwca,  mogliśmy lepiej koordynować i organizować akcje pomocowe,  pokryć wysokie koszty logistyczne, organizacyjne, zakupić potrzebne artykuły. Wspieraliśmy posiłkami wolontariuszy zaangażowanych w ciężką pracę społeczną.  

Dzięki dotacji KPRM na Ukrainę pojechało 25 busów, które przewiozły 37,5 tony darów. Oprócz tego odbywało się zwożenie pomocy do magazynów w całej Polsce.  Ze środków pokryliśmy także pobyt 3 chorych Ukrainek, w sanatorium na Dolnym Śląsku.

Najważniejsza cześć dotacji to możliwość bezpośredniej pomocy finansowej naszemu lwowskiemu oddziałowi Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr. Zespół mógł pokryć swoje koszty, co przy tak intensywnej działalności, trudnej sytuacji rynkowej, było bardzo ważne. Stworzyliśmy też fundusz pomocowy, dla 20 najbardziej potrzebujących rodzin z Ukrainy.

Projekt dotyczył wsparcia osób polskiego pochodzenia mieszkających na Ukrainie, które w wyniku agresji Rosji na Ukrainę znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Dary trafiły też poprzez polskie środowiska do wszystkich potrzebujących. Polacy dawali schronienie w swych domach, prowadzonych przez siebie ośrodkach, przybyłym z terenów toczących się walk. 

Główna oś pomocy była dostarczana do Lwowa, gdzie mieści się Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen, przez który pomoc trafiała do konkretnych środowisk i grup. Pomoc dotarła też do kilku miejscowości  na Wołyniu, głównie przez polskich księży.

Pomocą objęto potrzebujące  środowiska w następujących miejscowościach: LWÓW, CZRNIHÓW, DUBLANY, MOŚCISKA i okolice, BERDYCZÓW, SAMBOR, KRZEMINIEC, ŁUCK, ŻYTOMIERZ, WŁODZIMIERZ, ZAMŁYNIE.

Koordynatorem działań na Ukrainie było Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr. W Polsce Zarząd Główny SON we Wrocławiu, oprócz bieżących działań pomocowych, zarządza i koordynuje akcją wsparcia dla Ukrainy. Oddziały Odra-Niemen z Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski, Opolszczyzny, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny realizowały tytaniczną pracą w regionach i współpracując ze sobą.  

Współfinansowanie projektu

Projekt „Wszechstronna pomoc dla Ukrainy” był finansowany z dotacji  celowej Szefa  Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,  w ramach realizacji zadania publicznego “Zmniejszenie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.” Wartość dotacji wyniosła 176 000,00 PLN

Przy zadaniu pracowała międzypokoleniowa, kilkudziesięcioosobowa grupa wolontariuszy, a Stowarzyszenie Odra-Niemen włączyło też w ten projekt swoje zasoby rzeczowe i logistyczne. 

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content