Zadania ze środków publicznych

Stowarzyszenie Odra-Niemen, w ramach obowiązku informacyjnego dotyczącego realizacji zadań publicznych, przedstawia listę takich zadań, link do witryn projektowych oraz wysokość dotacji oraz kwoty danych projektów.

Realizowane zadania finansowane są lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Finansowy wkład uzupełniający pochodzi ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen, pracy wolontaryjnej, wkładu rzeczowego. 

Lista zadań Stowarzyszenia Odra-Niemen 2023 rok

Lista zadań Oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen 2023 rok

Lista zadań Stowarzyszenia Odra-Niemen 2022 rok

Skip to content