Klawisze wolności – Ignacy Jan Paderewski

Ignacy Jan Paderewski to jedna z najważniejszych postaci w polskiej historii – bez niego, być może nie byłoby dziś Polski na mapie świata.

A jednak, mimo, że niegdyś elektryzował całą Ameryką, a media rozpisywały się o tzw. “paddymanii”, dziś postać Ignacego Jana Paderewskiego jest szerzej nieznana poza Polską.

Historia Ignacego Jana Paderewskiego to historia artysty, muzyka, wielkiego pianisty, który swoje wartości, swoje dążenie do wolności swego narodu i suwerenności swojego państwa przełożył ponad własną karierę. Siła jego historii polega na jej uniwersalizmie.

Opis projektu

Projekt „Klawisze wolności – promocja postaci Ignacego Jana Paderewskiego”, to zadanie realizowane przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen we współpracy z polonijnym portalem British Poles.

Projekt został złożony do Funduszu Patriotycznego i nawiązuje do dwóch celów programu Funduszu Patriotycznego.

1/ Upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej.

2/ Inspirowanie, wspieranie i upowszechnianie zjawisk w nauce, kulturze i sztuce nawiązujących do dziedzictwa polskiej historii. 

Cele zadania

Projekt ma przybliżać Paderewskiego, kluczową dla nas, historyczną postać obywatelom różnych krajów świata.

Postać Ignacego Jana Paderewskiego jest mało znana na Zachodzie. W internecie jest niewiele artykułów i nie ma prawie żadnych anglojęzycznych materiałów audiowizualnych. Nie ma spotów, filmików, reportaży, programów czy dokumentów.

Głównym celem działań było wypromowanie Ignacego Jana Paderewskiego na Zachodzie, szczególnie w Ameryce i Wielkiej Brytanii, jako unikalnej historii pianisty, który przyczynił się do odzyskania naszej niepodległości. Projekt upowszechnia też wiedzę o historii Polski, gdyż postać Ignacego Jana Paderewskiego jest zjawiskiem w kulturze, a jednocześnie nawiązuje wyjątkowo mocno do polskiej historii.

Siła historii Paderewskiego polega na uniwersalnym poszukiwaniu wolności. Jest to historia człowieka, który walczy o wolność i niepodległość, a zarazem, jego życiorys ma bardzo unikalny aspekt. Niewiele jest przykładów na świecie, w których muzycy byli również politykami.

Działania

Stworzono krótki anglojęzyczny spot dla odbiorców zachodnich (przede wszystkim Ameryka i Wielka Brytania), który przypomina o Ignacym Janie Paderewskim w przystępny, młodzieżowy i “internetowy” sposób.

Spot promuje Ignacego Jana Paderewskiego w przebojowy sposób. Polska historia nie jest zbyt dobrze znana obcokrajowcom, a Paderewski to wielowektorowa i skomplikowana postać, dlatego wykorzystano krótką formę multimedialną. Materiał ma dotrzeć do młodych zagranicznych odbiorców i promować Polskę wśród tych osób. To tez stworzenie materiału, który będzie służył w każdą rocznicę odzyskania niepodległości oraz okoliczności rocznicowe związane z Paderewskim.

Narratorem w filmie jest Stefan Tompson, Polak urodzony w Wielkiej Brytanii.

Wykorzystano dostępne  kanały portalu British Poles, jednego z największych polonijnych mediów elektronicznych do promowania spotów oraz Ignacego Paderewskiego. Kanały British Poles są opracowywane w języku polskim i angielskim i każdy wpis ma szerokie zasięgi. Opracowano kampanię graficzną i informacyjną oraz wygenerowano wysokie zasięgi w mediach społecznościowych.

Wykorzystano następujące kanały do dystrybucji informacji:

Facebook – łącznie uzyskano 816.397 wyświetleń.

Instagram – łącznie uzyskano 2.023 wyświetleń/relacji.

Twitter – łącznie uzyskano 174.512 wyświetleń.

Całkowita ilość publikacji w mediach społecznościowych to 34 publikacje. Uzyskały one łącznie 992.932 wyświetleń. Wyświetlenia w liczbie około miliona to znakomity wynik projektu, uzyskany w krótkim czasie.

Artykuł pod tytułem „Ignacy Paderewski: the virtuoso of Polish independence” powstał i ukaże się w najbliższym wydaniu kwartalnika Musical Opinion w kwietniu 2022 roku. Kwartalnik Musical Opinion jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych magazynów muzycznych w Wielkiej Brytanii. Musical Opinion wychodzi nieprzerwanie od 1877 r. Artykuł jest także dostępny na polsko-brytyjskim portalu British Poles, który jest jednym z największych portali polonijnych na świecie.

Strona internetowa Musical Opinion ZOBACZ 

Strona internetowa British Poles z artykułem ZOBACZ

Partnerzy finansowi

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

Skip to content