Konkurs polonijny 2022 – Regranting

Mały projekt dla Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022.

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, w tym:

1/ organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

2/ grupy nieformalne powstałe w krajach poza Polską, samodzielnie lub przez Patrona-wybraną organizację pozarządową z zagranicy, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Podstawowe Informacje

Edycje konkursowe

Konkurs będzie odbywał się w trzech edycjach. Pierwsza z nich rozpoczyna się w czerwcu 2022 roku. Kolejne odbędą się w sierpniu oraz w październiku 2022 roku.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może w każdej edycji konkursu złożyć jeden wniosek
z dofinansowaniem nie przekraczającym 9.000,00 złotych.

Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 375.000,00 złotych, w tym 135.000,00 złotych na pierwszą edycję konkursu.

Od Wnioskodawców wymaga się wniesienia wkładu własnego do projektu, który musi stanowić co najmniej 5% wartości dofinansowania. Wkład własny może być wniesiony w formie wkładu finansowego, osobowego lub rzeczowego.

Wnioskodawcy oprócz wydatków merytorycznych mogą zaplanować również wydatki administracyjne. Jednak wsparcie tych wydatków z kwoty dotacji nie może być wyższe niż 10% wartości dofinansowania.

I tura konkursu 

Termin naboru od 20 czerwca do 11 lipca 2022 roku.

Wnioski należy przesyłać na adres:
Stowarzyszenie Odra-Niemen
ul. Zelwerowicza 16/3,
53-676 Wrocław

Ogłoszenie wyników pierwszej edycji – 25 lipca 2022r.
Termin realizacji projektów: od 1 lipca do 30 listopada 2022r.

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie przygotowania projektów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek w konkursie, ale również dla tych, którzy zastanawiają się czy startować czy nie.

Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie:

– organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,

– grupy nieformalne powstałe poza Polską – samodzielnie lub przez Patrona – wybraną organizację pozarządową.

Wszystkie te podmioty powinny w swoich zamierzeniach planować realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.
Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć wnioski na kwotę do 9 tys. złotych.

Szkolenia odbędą się w systemie on-line.

Pierwsze ze szkoleń odbędzie się w terminie 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek), o godzinie 17.00 (czasu polskiego).

Drugie zrealizowane będzie we środę, 29 czerwca 2022 roku, o godzinie 11.00 (czasu polskiego).

Podczas szkoleń powiemy jak wypełnić wniosek dotacyjny, jak będzie przebiegał proces oceny złożonych wniosków, jak skalkulować zadanie.
Osoby, które chcą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu proszone są o skorzystanie z linków rejestracyjnych:

Szkolenie 1:

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-wstepne-regranting-polonijny-2022-szkolenie-nr-1

Szkolenie 2:

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-wstepne-regranting-polonijny-2022-szkolenie-nr-2

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2022

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content