Małe granty dla Dolnego Śląska – wyniki

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest Operatorem Regionalnym  konkursu minigrantów finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWEFIO 2022.
 
W ramach konkursu wpłynęło do nas 56 wniosków: 46 w kategorii ogólnej oraz 10 w kategorii pomocowej. Po uzyskaniu kilku uzupełnień i poprawek, wszystkie te wnioski przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej.  

Komisja konkursowa przyznała dotacje na realizację 27 wniosków, 5 w kategorii pomocowej oraz 22 w kategorii ogólnej.
W Kategorii Pomocowej Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu dotacji wszystkim wnioskom, które uzyskały co najmniej 80 punktów w ocenie. Było takich wniosków 5. Oprócz tego utworzono listę rezerwową, na której znalazły się wnioski, które uzyskały co najmniej 79 punktów w ocenie.
W Kategorii Ogólnej z uwagi na bardzo wysoki poziom wielu wniosków, Komisja Konkursowa zdecydowała o przyznaniu dotacji tym wnioskom, które uzyskały co najmniej 90 punktów w ocenie. Było takich wniosków 22. Oprócz tego utworzono listę rezerwową, na której znalazły się wnioski, które uzyskały co najmniej 86 punktów w ocenie.
W przypadku części wniosków Komisja Konkursowa podjęła decyzję o zmniejszeniu kwoty dotacji. Do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które otrzymały niższą kwotę dotacji roześlemy informację o pozycjach kosztorysu, które zostały obniżone decyzją Komisji Konkursowej. Wszystkich, którzy otrzymali dofinansowanie poinformujemy poprzez wiadomości e-mail o dalszym trybie działań.

Gratulujemy dofinansowanym, a pozostałych zapraszamy do konkursu w przyszłym roku.

SZKOLENIA

Zapraszamy Państwa na szkolenie w zakresie realizacji i rozliczania zadań w projektach regrantingowych dofinansowanych przez NIW-CRSO.

Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy otrzymali dotację w konkursie regrantingowym w roku 2022.

Szkolenie odbędzie się w systemie on-line.

Odbędzie się ono w terminie 29 czerwca 2022 roku (środa), o godzinie 17.00.

Podczas szkolenia powiemy jak zrealizować projekt, co jest w nim ważne z punktu widzenia Grantodawcy, jak opisać dokumenty finansowe projektu, jak wypełnić sprawozdanie z realizacji zadania.
Osoby, które chcą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu proszone są o skorzystanie z linku rejestracyjnego:

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-dla-grantobiorcow-regranting-regionalny-dolny-slask-2022

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Finansowanie projektu

Skip to content