Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA

Stowarzyszenie Odra-Niemen w 2022 roku realizuje patriotyczny projekt w USA „Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA”. To nasze pierwsze zadania dla Amerykańskiej Polonii.  Projekt ma na celu wsparcie patriotycznych i edukacyjnych działań polskich środowisk z Chicago, promocja polskiej historii i jej bohaterów oraz nawiązanie nowych kontaktów z Polonią i wypracowanie planów współpracy na kolejne lata.

W dniach od 6 do 16 października 2022 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizowało część  patriotycznego projektu w USA „Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA”. W ramach zadania przewidziany był  pobyt w Chicago grupy z Polski, złożonej z delegacji środowisk społecznych z całej Polski – Dolny Śląsk, Wielkopolska, Mazowsze, Opolszczyzna, Podkarpacie, Pomorze i Podlasie.  Oprócz wielu aktywności realizowanych w czasie pobytu, dużą rolę przywiązaliśmy do pokazania współpracy Odra-Niemen z kombatantami z Polski i z Kresów.

Projekt finansowany ze środków KPRM z Programu “Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Założenia projektu

Projekt ma 4 obszary działań wypracowane wspólnie przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, Światowy Kongres Polaków Katolików z Chicago oraz Stowarzyszeniem Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość w USA.fac

Organizacja polskich wydarzeń

W ramach tego obszaru wspólnie z partnerami z USA zorganizowaliśmy, wspieraliśmy, współpracowaliśmy przy wielu wydarzeń patriotycznych, promujących Polskę, działania patriotyczne i ważne wydarzenia środowiskowe. To też obszar, w którym były organizowane wydarzenia przez polonijne środowiska wsparte projektem

Promocja polskich bohaterów

W ramach tego obszaru wspólnie z partnerami z USA promowaliśmy polskich bohaterów, polonijne środowiska działające na rzecz polskiej historii, polonijnych działaczy budujących mocną tożsamościową grupę Polaków w USA. Część zadań jak lekcje, spotkania, artykuły tworzyło nasz środowiska, w innych działaniach projekt pomógł wesprzeć aktywności patriotyczne grup polonijnych. 

Przygotowanie materiałów edukacyjnych

W ramach zadania zostały opracowane merytorycznie i graficznie 3 broszury o tematyce historycznej. Materiały są wykonane w języku angielskim do szerszej promocji polskich wydarzeń. 

Współpraca środowisk z Polski i polonijnych z USA

Cały projekt i czas bezpośrednich spotkań w USA przyczynił się do  nawiązania wielu ważnych relacji, z których płyną konkretne działania na kolejne lata. Zrealizowane przez nas  zadanie  wzmocniło relacje między patriotycznymi środowiskami z Polski i polonijnymi  w Chicago.  Całe 10 dni to intensywny czas, wiele rozmów, wydarzeń, spotkań, dyskusji z polonijnymi społecznikami, pedagogami, urzędnikami. To był nasz pierwszy pobyt w USA. Poznaliśmy nowe środowiska, tak jak my oparte o patriotyzm, o historię Polski, losy polskich bohaterów, wielkich Polaków.
Poznaliśmy potrzeby polonijnych grup i wzmocniliśmy naszą zbyt małą wiedzę o wielkiej spuściźnie amerykańskiej Polonii. Zrealizowaliśmy wspólnie różne wydarzenia, a przed nami wiele nowych zadań, wyzwań, które wzmocnią przekaz o Polakach w USA i ich dokonaniach. 
Plan zrealizowanych spotkań roboczych był następujący:

Promocja projektu

Projekt na bieżącą był promowany  i relacjonowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Odra Niemen. Posty z relacji pobytu naszego środowiska w USA cieszyły się wysoką aktywnością oraz dużymi zasięgami odbiorców. W kwartalniku “Odra-Niemen Ponad Granicami” ukazały się 4 artykuły: „Ocalona historia” o Polskim Muzeum w Chicago,  „Historia Rajdu Katyńskiego”, “Dom z Duszą” oraz felieton podsumowujący zadanie ” Przez Ocean do Władysławowa”. Odbył się wywiad w Radio DEON, a w katolickiej polonijnej Telewizji Chrystusa Króla nadano audycję stworzoną na potrzeby zadania. Promowany był fotoreportaż z pięknymi zdjęciami Pawła Przewoźnego, który nagrał także spot z realizacji zadania.  

Podsumowanie

Podsumowaniem tego projektu niech będą słowa Jacka Kawczyńskiego – Komandora Rajdu Katyńskiego w USA Pamięć i Tożsamość. Dziękujemy za nie i za wszelką pomoc w Chicago.
 
”Cieszę się, że byliście, dowieźliście nam kawałek prawdziwej, dobrej, radosnej Polski. Polski mądrej, stanowczej, połączonej historią, kulturą, wydarzeniami z Polakami przebywającymi poza jej granicami, ale którzy o Polsce nigdy nie zapomnieli i nie zapomną. Dziękuję Wam za to i za możliwość łagodnej, rzeczowej dyskusji i wymiany spostrzeżeń i poglądów nt. obecnej sytuacji w Polsce i na świecie…Chwila oddechu i do dalszej pracy……………wszak mówiąc słowami poety…Z narodem polskim na zawsze związany.. O każdej chwili to samo z nim czuję, Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany.. Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.’🇵🇱

Współfinansowanie projektu

Projekt finansowany ze środków KPRM z Programu “Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content