Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA

Stowarzyszenie Odra-Niemen w 2022 roku realizuje patriotyczny projekt w USA „Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA”. To nasze pierwsze zadania dla Amerykańskiej Polonii.  Projekt ma na celu wsparcie patriotycznych i edukacyjnych działań polskich środowisk z Chicago, promocja polskiej historii i jej bohaterów oraz nawiązanie nowych kontaktów z Polonią i wypracowanie planów współpracy na kolejne lata.

W dniach od 6 do 16 października 2022 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizowało część  patriotycznego projektu w USA „Bohaterowie-Rodakom. Promocja Polski w USA”. W ramach zadania przewidziany był  pobyt w Chicago grupy z Polski, złożonej z delegacji środowisk społecznych z całej Polski – Dolny Śląsk, Wielkopolska, Mazowsze, Opolszczyzna, Podkarpacie, Pomorze i Podlasie.  Oprócz wielu aktywności realizowanych w czasie pobytu, dużą rolę przywiązaliśmy do pokazania współpracy Odra-Niemen z kombatantami z Polski i z Kresów.

Projekt finansowany ze środków KPRM z Programu “Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Założenia projektu

Projekt ma 4 obszary działań wypracowane wspólnie przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz  Światowy, Kongres Polaków Katolików z Chicago oraz Stowarzyszeniem Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość w USA.

Organizacja polskich wydarzeń

W ramach tego obszaru wspólnie z partnerami z USA zorganizowaliśmy, wspieraliśmy wiele wydarzeń patriotycznych, promujących Polskę, działania patriotyczne i ważne wydarzenia środowiskowe. 

Nasz pobyt w USA obfitował w wiele wydarzeń i spotkań,  nawiązaliśmy sporo nowych kontaktów. Zrealizowane przez nas  zadanie  wzmocniło relacje między patriotycznymi środowiskami z Polski i polonijnymi  w Chicago. 
 
 
Całe 10 dni to intensywny czas, wiele rozmów, wydarzeń, spo🇺🇸tkań z Polakami, z polonijnymi środowiskami. To był nasz pierwszy pobyt w USA. Poznaliśmy nowe środowiska, tak jak my oparte o patriotyzm, o historię Polski, losy polskich bohaterów, wielkich Polaków.
🇵🇱🇺🇸Poznaliśmy potrzeby polonijnych grup i wzmocniliśmy naszą zbyt małą wiedzę o wielkiej spuściźnie amerykańskiej Polonii. Zrealizowaliśmy wspólnie różne wydarzenia, a przed nami wiele nowych zadań, wyzwań, które wzmocnią przekaz o Polakach w USA i ich dokonaniach. Razem będziemy wzmacniać patriotyczny i dumny przekaz o Polsce.

Stowarzyszenie Odra Niemen w USA

Podsumowanie

Podsumowaniem tego projektu niech będą słowa Jacka Kawczyńskiego – Komandora Rajdu Katyńskiego w USA Pamięć i Tożsamość. Dziękujemy za nie i za wszelką pomoc w Chicago.
”Cieszę się, że byliście, dowieźliście nam kawałek prawdziwej, dobrej, radosnej Polski. Polski mądrej, stanowczej, połączonej historią, kulturą, wydarzeniami z Polakami przebywającymi poza jej granicami, ale którzy o Polsce nigdy nie zapomnieli i nie zapomną. Dziękuję Wam za to i za możliwość łagodnej, rzeczowej dyskusji i wymiany spostrzeżeń i poglądów nt. obecnej sytuacji w Polsce i na świecie…Chwila oddechu i do dalszej pracy……………wszak mówiąc słowami poety…Z narodem polskim na zawsze związany.. O każdej chwili to samo z nim czuję, Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany.. Wszystkim Polakom braterstwo ślubuję.’🇵🇱

Promocja projektu

Projekt ten na bieżącą był promowany  i relacjonowany w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Odra Niemen. Posty z relacji pobytu naszego środowiska w USA cieszyły się wysoką aktywnością oraz dużymi zasięgami odbiorców. Poniżej linki do wybranych wpisów: 

Post 1

Post 2

Post 3

Współfinansowanie projektu

Projekt finansowany ze środków KPRM z Programu “Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Skip to content