Podziękowania od Związku Sybiraków z Augustowa

Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen we Wrocławiu otrzymał podziękowania od Sybiraków z Augustowa.

Jesteśmy dumni i zaszczyceni. Dyplom ma nieprzypadkową datę 17.09. To rocznica napaści ZSRR na Polskę i liczne w związku z tym wywózki na Sybir.

Tym większe znaczenie ma otrzymane pismo w  dniu dzisiejszym.

Dyplom przekazuje Barbara Czartoszewska – Wiceprezes Oddziału i Koła Związku Sybiraków w Augustowie. 

Dziękujemy w imieniu całego środowiska Odra-Niemen!

82 lat temu Armia Radziecka, realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow, uderzyła na wschodnią granicę Polski. To był koniec nawet najmniejszych nadziei, na przetrwanie niemieckiej inwazji. 
 
Radziecki atak miał dramatyczne konsekwencje dla Polski. Pod czerwonym butem znalazł się obszar liczący ponad 200 000 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkany przez 13 milionów ludzi. Katyń, Syberia, łagry, deportacje, morderstwa, więzienia. Miliony obywateli naszego kraju ucierpiało przez sowiecki terror.
 
Każdy z nas powinien znać historię i starać się ją przekazywać dalej, kolejnym pokoleniom, aby inni wokół nas, nie zaczęli tworzyć własnych wersji wydarzeń z 17 Września 1939 roku.
Skip to content