Polonijna sztafeta pokoleń

Stowarzyszenie Odra-Niemen od lat współpracuje z wieloma polskimi środowiskami działającymi poza Polską. Szczególnie bliskie relacje wiążą nas ze społecznościami, liderami za wschodniej granicy, gdzie codzienna praca społeczna nie zawsze jest łatwą i bezpieczną aktywnością, np. na Białorusi, czy teraz  w czasach wojny na Ukrainie. Wsłuchując się w potrzeby tych grup, obserwując pracę polskich działaczy społecznych, zaproponowaliśmy projekt związany ze wsparciem Polek i Polaków, którzy wiele swego życia poświęcili na sprawy polskie.

 

Zaprosiliśmy do dolnośląskich uzdrowisk polskich działaczy, pedagogów, zacnych seniorów z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. Celem zadania jest wsparcie zdrowotne, integracja środowiska, ale też to forma podziękowania za ich trud pracy o polską tożsamość, edukację, kulturę. Naturalna potrzeba rozmów, wspomnień przyczyni się do stworzenia nagrań, podcastów, reportaży i innych wydarzeń jako świadectw sztafety pokoleń i wzmocnienia międzypokoleniowych relacji.

Wzrusza nas częsta informacja usłyszana od uczestników pobytów, że to ich pierwszy taki wyjazd w życiu,  tak szeroką ofertą uzdrowiskową i możliwością spotkań Rodaków z Polski i innych krajów.  Stowarzyszenie Odra-Niemen od lat organizuje podobny projekt dla kombatantów I i II Konspiracji, a teraz to zadanie poszerza o nowe pokolenia, równie ważne dla naszego środowiska.

W projekcie biorą udział przedstawiciele następujących środowisk: Związek Polaków na Białorusi, Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego, Uniwersytet III Wieku w Solecznikach, Koło Związku Polaków na Litwie w Turmoncie, Towarzystwo Rodzina Rodzin ze Lwowa i Mościsk, Towarzystwo Kombatantów i Osób Represjonowanych Miasta Lwowa, Polacy Gagauzji.

Uczestnicy mieli zapewniony 7-dniowy pobyt w uzdrowisku Polskiej Grupy Uzdrowisk, na Dolnym Śląsku, z pełną ofertą pobytową i zestawem 3 zabiegów dziennie.

Rozmowy z Polakami z Kresów

Reportaż z realizacji zadania

Finansowanie zadanie

Projekt “Polonijna sztafeta pokoleń” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu  Polonia i Polacy za Granicą 2022. Całkowita wartość zadania 106 000,00 PLN. Wartość dotacji 94 600,00 PLN

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content