Prace poszukiwawcze IPN na Litwie

Po raz kolejny Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN  prowadzi prace na Litwie.

W ubiegłym roku działania IPN na Wileńszczyźnie zakończyły się  sukcesem. Po kilku latach poszukiwań, pracownicy IPN, wspierani zawsze przez wolontariuszy Stowarzyszenia Odra-Nieme znaleźli mogiłę, w której najprawdopodobniej spoczywają żołnierze z oddziału Sergiusza Kościałkowskiego ps. Fakir, polegli zimą 1945 roku w starciu z oddziałami NKWD.

Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen, od 9-31.08.2021 wspierają swoją pracą IPN i  w różnych zespołach pracują przez prawie sierpień.

Mamy nadzieję na sukces i w tym roku, ale przede wszystkim chodzi o wsparcie niezwykle ważnego projektu IPN. Bo przecież poprzez wspólną pracę #PowracamyPoSwoich

Skip to content