Projekty polonijne Odry-Niemen

Projekty polonijne Stowarzyszenia Odra-Niemen realizowane ze środków budżetu państwa  w 2022 roku:

Nazwa zadania: Ponad granicami. Media polonijne na wschodzie i zachodzie Europy

Wartość finansowania: 644 292,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 716 292,00 PLN

Krótki opis zadania: Rozwój kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami” oraz wszechstronne wsparcie działań polonijnego portalu British Poles. 

Nazwa zadania: Drobny remont Domu Polskiego Towarzystwa Polskiej Kultury “Mała Ojczyzna” w Słobodzie-Raszków w Naddniestrzu

Wartość finansowania: 46 000,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 51 200,00 PLN 

Krótki opis zadania: Drobny remont i wsparcie działań polskiej społeczności w Nadniestrzu. 

Nazwa zadania: Polonijna sztafeta pokoleń

Wartość finansowania: 94 600,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 106 000,00 PLN 

Krótki opis zadania: Pobyty polskich działaczy seniorów, z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii w uzdrowiskach na Dolnym Śląsku. 

Nazwa zadania: Polska – moja Ojczyzna. Świadomość historyczna i patriotyczna młodych liderów polskich za granicą.

Wartość finansowania: 75 240,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 91 420,00 PLN 

Krótki opis zadania: Działania edukacyjne, pobyty w Polsce dla młodych Rodaków z Litwy, Białorusi i Czech.

Nazwa zadania: Mały projekt Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022.

Wartość finansowania: 452 950,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 483 450,00 PLN 

Krótki opis zadania: Konkurs małych grantów dla polskich organizacji i grup nieformalnych działających poza Polską. 

Projekty finansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Skip to content