Równe szanse dla Polaków ze Wschodu

Projekt „Równe szanse dla Polaków ze Wschodu” jest odpowiedzią na potrzeby organizacji od lat współpracujących ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen. Nasi partnerzy to  Stowarzyszenie Polaków Gagauzji (MOŁDAWIA) oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego (BIAŁORUŚ). W bezpośrednich rozmowach z przedstawicielami obydwu organizacji ustalono 4 obszary tematyczne szkoleń oraz formy ich realizacji:

1/Asertywność, autoprezentacja i radzenie sobie ze stresem w kontaktach społecznych – szkolenia mieszane (STACJONARNE + ONLINE)

2/Liderowanie i praca w zespole – szkolenia mieszane (STACJONARNE + ONLINE) 

Letni etap działań - szkolenia stacjonarne

Szkolenie w Komracie dla polskich liderów z Mołdawii 20-21.08.2022

Szkolenie we Wrocławiu dla polskich liderów z Białorusi 27-28.08.2022

Szkolenie w Krakowie dla polskich liderów z Białorusi 5-6.09.2022

Jesienny etap działań - szkolenia stacjonarne i on line

1/Doskonalenie języka polskiego metodami opracowanymi specjalnie dla osób dwujęzycznych (posługujących się jednocześnie językiem polskim oraz rosyjskim i/lub białoruskim)

2/Aktywizacja zawodowa (umiejętność pisania CV i listów motywacyjnych, kontakty z potencjalnymi pracodawcami, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, aktualne przepisy i aspekty prawne) 

3/Szkolenie hybrydowe: stacjonarne w biurze Stowarzyszenia Odra-Niemen połączone z zajęciami on line 

Grupa docelowa objęta projektem to 50 osób w wieku 18-35 lat (25 Polaków z Białorusi i 25 Polaków z Mołdawii). Są to zarówno osoby, które przyjechały w ostatnim czasie do Polski jak i osoby, które mieszkają na Białorusi i w Mołdawii.

Finansowanie zadania

Projekt jest współfinansowany ze środków KPRM, z programu “Wsparcie Polonii i Polaków za Granicą 2022”. Całkowita wartość zadania  50 440,00 PLN Wartość dotacji 47 690,00 PLN

Skip to content