Spotkania z historią

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen realizuje 3-letni projekt pod tytułem “Spotkania z historią. Wydarzenia kwartalne dla Poznania.” Zadanie polega na realizacji wydarzeń społecznych i edukacyjnych, odbywających się w każdym kwartale w Poznaniu w latach 2024-2026. Mają one na celu zwiększenie aktywności obywatelskiej, promocję wolontariatu, integrację środowiskową oraz promocję sektora obywatelskiego.

W każdym kwartale Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski przeprowadza inicjatywę zarówno dla mieszkańców, jak i całego województwa wielkopolskiego. W jego trakcie omawiane będą tematy edukacyjne, historyczne, kresowe, podróżnicze.

Stałe działania projektowe to:

I kwartał -> konkurs wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

II kwartał -> gra miejska na trasie wydarzeń Czerwca’56.

III kwartał -> pokazy filmowo-dyskusyjne.

IV kwartał -> konkurs plastyczny ‘Barwy Powstania’ na temat Powstania Wielkopolskiego.

W każdym roku zostanie również przeprowadzona Gala Rodacy-Bohaterom, czyli uroczystość wręczenia podziękowań dla wolontariuszy i zaangażowanych środowisk w akcję charytatywną  Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Zadania realizowane w 2024 roku

Test wiedzy o Witoldzie Pileckim
Gra Miejska

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
 
Kwota dotacji na lata 2024-2026: 299 050,00 zł.
Kwota całościowa projektu na lata 2024-2026: : 332 750,00 zł. 
 
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content