W marcu straciliśmy kolejnych kombatantów

Roman Bulczyński – uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956, jeden z dwóch ostatnich żyjących ludzi sądzonych w pokazowym ,,Procesie Dziesięciu”.
Teresa Majchrzak – osoba bardzo bliska naszemu środowisku. To bardzo aktywna liderka środowisk kombatanckich:
Stowarzyszenia Poznański
Czerwiec’56,
Wielkopolskiego Związku
Solidarności Polskich
Kombatantów w Poznaniu. Przez lata działała także w Solidarności Walczącej.

Sabina Murias, ur. w październiku 1924 roku. W wieku 18 lat, w 1942 roku wstąpiła do Armii Krajowej, pełniąc funkcje łączniki w okolicach Józefowa.

Leokadia Trznadel – urodziła się w Turmoncie, w 1927 r. Związana z Wilnem, gdzie zamieszkała, a w 1943 r. została zaprzysiężona do Armii Krajowej. Brała udział w operacji Ostra Brama. Aresztowana przez Rosjan w grudniu 1944 roku. Przetrzymywana najpierw w Wilnie, a potem wywieziona do łagrów na Uralu.  Zwolniona dopiero w 1954 roku.
Skip to content