Wakacje z historią

Od 11-30.08.2022 roku realizujemy duży projekt „Wakacje z Historią”. Organizowanych jest 4 turnusy – 2 w Wielkopolsce, 1 na Podlasiu i 1 na Lubelszczyźnie. Uczestnikami są uczniowie polskich szkół z Litwy i Białorusi oraz ich rówieśnicy z Polski. Temat przewodni to historia regionu, historia Polski i losy bohaterów polskiej wolności.

Organizatorzy zadania to: Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski.

Zadanie jest współfinansowane ze środków KPRM w ramach programu „Wsparcie Polonii i Polaków za Granicą 2022”

Turnusy kolonijne WAKACJE Z HISTORIĄ 

11-20.08.2022 Podlasie

21-30.08.2022 Wielkopolska

21-30.08.2022 Wielkopolska

22-28.08.2022 Lubelszczyzna

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content