Wakacje z historią

Od 11-30.08.2022 roku realizujemy duży projekt “Wakacje z Historią”. Organizowanych jest 4 turnusy – . Uczestnikami są uczniowie polskich szkół z Litwy i Białorusi oraz ich rówieśnicy z Polski. Pandemia Covid 19 zatrzymał na kilka lat organizację pobytów wakacyjnych dla polskich uczniów z Kresów. W bieżącym roku udało się powrócić do sztandarowego projektu edukacyjnego Odry-Niemen.

„Wakacje z historią” realizujemy od kilku lat. To bardzo znaczący dla nas projekt, w czasie którego uczymy polskich uczniów ważnych dla naszego środowiska treści historycznych i patriotycznych, ale przygotowujemy też zajęcia integrujące młodych Polaków ponad granicami. To spore wyzwanie logistyczne i organizacyjne, ale też mnóstwo radości z tego projektu, który procentuje przyjaźniami, kolejnymi projektami, wspólnym działaniem ponad podziałami.

Organizator zadania to: Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia. Partnerzy projektu:  Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski, Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski.

Bezpośrednie efekty projektu

I Turnus 11-20.08.2022 Podlasie 

Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen zaprosił swoich gości na Podlasie. Do Serpelic przybyły dzieci i pedagodzy z Litwy, ze Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie oraz uczniowie z Mazowsza. W czasie kolonii odbyły się zaplanowane wycieczki oraz nadprogramowe spotkanie wyjazdowe na zaproszenie wójta gminy Sarnaki, do Urzędu Gminy Sarnaki, w ramach którego dzieci poznały historię z okresu II wojny światowej o brawurowej akcji V-2. Były organizowane częste spacery ścieżkami przyrodniczymi linią brzegową rzeki Bug. Odbyła się całodniowa wycieczka do Liwu i udział w XIX  Turnieju Rycerskim na Zamku. W trakcie Turnieju dzieci mogły brać udział w pokazach rycerskich oraz pokazie ptaków drapieżnych. W dniu 14.08.2022 roku cała grupa przygotowywała się do obchodów dnia Wojska Polskiego. Dzieci wysłuchały pogadanki historycznej na temat Bitwy Warszawskiej i miały za zadanie wykonać prace plastyczne pt. „Czym jest dla mnie Polska”, a wieczorem wszyscy uczyli się piosenek patriotycznych. 15.08.2022 r odbył się pokaz filmowy „Bitwa Warszawska”, złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu Polski oraz piosenek patriotycznych przy pomniku  10-lecia Niepodległości w Serpelicach, pod którym spoczywają nieznani żołnierze 1920 roku. Grupa w czasie pobytu wakacyjnego miała też okazję poznać rezerwaty przyrody w Białowieży i Hajnówce. Ciekawą atrakcją była wyprawa do Stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim, gdzie dzieci poznały historię stadniny i koni arabskich, uczestniczyły w pokazie koni arabskich oraz w spacerze po stadninie, w trakcie którego mogły mieć bezpośredni kontakt z końmi pod czujnym okiem Pani przewodnik.

II Turnus 21-30.08.2022 Wielkopolska I grupa

W Wielkopolsce przebywały dwie grupy. Jedna była prowadzona przez Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolska, które zaprosiło do swego regionu  41 polskich uczniów i pedagogów z Grodzieńszczyzny i Polesia (Białoruś). W grupie znalazły się też polskie dzieci z Białorusi mieszkające obecnie w Polsce oraz uczestnicy świetlicy socjoterapeutycznej „Borówki” z Poznania. W ramach projektu odbyto podróż śladami pierwszych Piastów do Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz do Gniezna. W Gnieźnie dzięki wizycie w nowopowstałym Muzeum Ziemniaka, czekała na uczestników duża dawka wiedzy oraz ziemniaczane konkurencje. Dzięki wizycie Kombatantów Czerwca’56 oraz Sybiraków, zaprzyjaźnionych z Oddziałem Wielkopolskim Odry-Niemen, dzieci miały okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii. W Poznaniu był zorganizowany spacer historyczny po Cytadeli pod wodzą Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.  Grupa poznała historię Zamku w Kórniku i miała okazję uczestniczyć w  zajęciach w Arboretum Kórnickim.

III Turnus 21-30.08.2022 Wielkopolska II grupa

W Wielkopolsce, Ślesinie, realizowany był też drugi pobyt edukacyjny dla polskiej młodzieży z Jaszun (Litwa) i uczniów dolnośląskich szkół. Tym etapem zarządzała wrocławska Centrala Stowarzyszenia Odra-Niemen, która też koordynowała cały projekt. Grupa zwiedzała Gniezno z przewodnikiem miejskim. Była w Ostrowie Lednickim, w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, gdzie oprócz zwiedzania odbyły się warsztaty edukacyjne. Młodzież poznawała Poznań dzięki historykom z Instytutu Pamięci Narodowej, była też w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego, z zajęciami warsztatowymi. Obok zwiedzania miasta odbyły się warsztaty geograficzne, malowanie Polski, zaznaczanie miast, rzek, ukształtowań terenu. Na terenie ośrodka odbywały się systematyczne zajęcia zespołowe, integrujące grupę, ale też wzmacniające znajomość historii, zainteresowanie się tą tematyką. Budowano zamki z artykułów dostarczonych  przez członków zespołów, tworzono autorskie opowieści historyczne o zrealizowanych budowlach, wzmacniana była znajomość języka polskiego.

IV Turnus 22-28.08.2022 Lubelszczyzna 

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Lubelski przyjął polskich uczniów  i pedagogów z Litwy z miejscowości Szyłokarczma, Kłajpeda i Kowalczuki. Celem inicjatywy było przybliżenie dzieciom historii Polski i regionu. Poprzez zabawę i integrację z rówieśnikami z Lublina dzieci doskonaliły język polski. Odbywały się różnorodne działania, warsztaty, wycieczki krajoznawczo-historyczne, spotkania edukacyjne. Grupa zwiedziła Park Zdrojowy w Nałęczowie i miasto królewskie Kazimierz Dolny z bogatą historią i renesansowym Rynkiem. W trakcie kolonii było spotkanie z grupą rekonstrukcyjną. Dzieci dowiedziały się o partyzantce antykomunistycznej w trakcie walk o niepodległość Polski i zapaliły znicze pod pomnikiem zamordowanych polskich bohaterów, poznały historię niemieckiego obozu zagłady na Majdanku. Została też zorganizowana wycieczka edukacyjną do Zamościa, gdzie grupa znalazła grób Bohatera, który walczył w kompanii wrześniowej 1939 roku i jest pradziadkiem jednej przybyłej z Litwy nauczycielki. Rodzina wiele lat słyszała o swoim przodku, który zginął na Lubelszczyźnie, ale nie widziała gdzie jest pochowany. Wszyscy zapalili znicze na kwaterze wojskowej i upamiętnili miejsce pamięci biało-czerwonymi wstążkami. Grupa współpracowała z rówieśnikami z Lublina, z animatorami Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie.

Podsumowanie projektu

Wszystkie grupy obok zajęć głównych związanych z historią Polski, dziejami poszczególnych regionów, losami polskich bohaterów, miały czas na kąpiele w jeziorze czy na basenie, lub w Termach Maltańskich. Były zajęcia sportowe, koszykówka, tenis, odwiedzenie Stadionu Lecha Poznań, czy korzystanie  z parku linowego na Podlasiu. W czasie pożegnalnych ognisk uczestnicy turnusów otrzymywali zestawy edukacyjne i  słodycze. Stowarzyszenie Odra-Niemen Zarząd Główny i Oddziały Odry-Niemen włączone do realizacji projektu, dziękują wszystkim partnerom, którzy pomogli nam sprawić ciekawy i wartościowy pobyt wakacyjny dla młodych Polaków.       

“Wakacje z historią” to zadanie realizowane dzięki środkom budżetowym z Kancelarii Premiera Rady Ministrów, w ramach konkursu “Polonia i Polacy za granicą – wypoczynek letni 2022”.

Wartość całkowita projektu wynosi 362 776,00 PLN. Wartość dotacji wynosi 343 896,00 PLN

Skip to content