Wielkanocna odsłona akcji Rodacy Bohaterom

Bożonarodzeniowa edycja naszej sztandarowej akcji „Rodacy Bohaterom” - podsumowanie

Właśnie wkraczamy w wielkanocny etap akcji Rodacy Bohaterom. Za nami wiele wyjazdów na których przekazaliśmy rodakom z Kresów już ponad 3000 paszek pamięci. Od połowy grudnia wprawie każdy weekend z jakiegoś miejsca w Polsce wyjeżdżał pełny bus z paczkami dla Polaków z Kresów. Odwiedziliśmy dziesiątki miejscowości głównie na Litwie, dotarliśmy również na Łotwę oraz  wspieraliśmy Polaków z Białorusi.

Pierwsze wyjazdy to połowa listopada i grudnia, do końca roku udało nam się zrealizować pięć wyjazdów, które dotarły na Ukrainę, Litwę i Łotwę, zawożąc ponad 9 ton darów (głównie żywności długoterminowej, ale też chemii gospodarczej, czy innych, konkretnie wskazanych zapotrzebowań). Oprócz tego wsparliśmy też materialnie i finansowo polską społeczność na Białorusi. W Nowy Rok weszliśmy z przytupem, w samym styczniu organizując aż siedem wyjazdów. W lutym dołożyliśmy do tego kolejne trzy wyprawy.

Łącznie, w trakcie tej edycji, wrocławska centrala Stowarzyszenia i nasze Oddziały zrealizowały 15 wyjazdów na dawne Kresy Wschodnie.  Na Litwie odwiedzaliśmy rodaków w Wilnie, Kłajpedzie, rejonach: wileńskim, trockim, solecznickim, święciańskim, jezioroskim, kiejdańskim i szyłokarczemskim. Na Łotwie paczki dotarły m.in. do Dyneburga, Rygi, Krasławia, Rzeżycy czy Jeglawy. Paczki na Ukrainę trafiały do Lwowa, Mościsk, obwodów wołyńskiego, lwowskiego, żytomierskiego i tarnopolskiego. Łączna liczba darów przekazanych do naszych rodaków na Wschodzie wynosi 35,4 tony – w tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ogólnopolskie zbiórki: indywidualnym darczyńcom, szkołom, firmom, jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym i wielu innym.

Oprócz tego nasze środowiska przekazywały specjalnie przygotowane paczki świąteczne lokalnym kombatantom i sybirakom. Grupa ta z roku na roku się kurczy, dlatego staramy się o niej szczególnie pamiętać.

Co dalej z akcją Rodacy Bohaterom?

Jak będzie wyglądała edycja Wielkanocna? Na pewno skoncentrujemy się mocniej na polskich środowiskach na Ukrainie. Mieliśmy przejściowe problemy z wjazdem tam, ze względu na zmianę przepisów, jednak dzięki prężnym działaniom Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr, naszego lwowskiego oddziału, zostały one zażegnane. Mamy jednak spore zaległości wobec polskich środowisk na Ukrainie i to głównie tam będzie skierowana nasza uwaga. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy wspierali Polaków z Białorusi, planowany jest wyjazd na Łotwę, pojedyncze wypady na Litwę, która została zjechana wzdłuż i wszerz w ramach edycji Bożonarodzeniowej. Zachęcamy do wspierania naszej akcji, włączania się w zbiórki, wspierania finansowego.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc, a wszystkim Oddziałom i wolontariuszom za kawał dobrej roboty!

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się do akcji  poprzez organizację zbiórek czy też wsparcie finansowe tej szlachetnej inicjatywy  na stronie  SIEPOMAGA 

Współpraca z Fundacją Siepomaga

Od jesieni 2023 roku, naszym partnerem jest Fundacja Siepomaga, już teraz możemy śmiało stwierdzić, że to bardzo udana współpraca – na naszej zbiórce udało się zgromadzić ponad 80 tysięcy złotych! Bardzo dziękujemy każdemu, kto wsparł nas wpłatą.

Na co szły zebrane pieniądze?

Największe koszty akcji związane są z logistyką: koszty paliwa i wynajmu busów zarówno na wyjazdy, jak i na zbieranie darów z regionów. Dla przykładu koszt wynajmu i podróży dwóch busów towarowych na trasie Wrocław – Litwa – Wrocław, na 5 dni, to około 8 tysięcy złotych. Spory koszt, choć jest to wydatek o mniejszej częstotliwości, stanowią zakupy materiałów niezbędnych do pakowania. Przed rozpoczęciem edycji Wielkanocnej musimy uzupełnić zapasy kartonów i taśm, co wyniesie ponad 7 tysięcy złotych. Część środków trafia na zakup paczek świątecznych dla weteranów mieszkających w Polsce, czasami uzupełniamy braki w produktach, gdy brakuje nam niewielkiej ilości danej rzeczy do skompletowania paczek jadących na Kresy. Mamy także fundusz na zapomogi finansowe dla Polaków z Białorusi, dzięki którym możemy systematycznie i w sposób znaczący im pomagać. Koszty związane z noclegami i wyżywieniem wolontariuszy biorących udział w wyjazdach staramy się maksymalnie redukować, poprzez korzystanie z gościny lokalnych Polaków, z burs, czy szkół. Wszystkie osoby włączające się w akcję pracują społecznie i nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content