Wyniki konkursu “Mikro Inicjatywy na Dolnym Śląsku”

KONKURS DLA MAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA NA MINIPROJEKTY REGIONALNE 2023 - rozstrzygnięty!!!

W konkursie minigrantów, organizowanym przez Stowarzyszenia Odra-Niemen w roku 2023, ze środków programu NOWEFIO, przekazanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego złożono łącznie 113 wniosków dotacyjnych, na łączną kwotę 999.915,19 złotych!!!

Było to więc blisko milion złotych, zaś do rozdysponowania mieliśmy kwotę zaledwie 150 tysięcy złotych. Z tego powodu niestety, bardzo wiele ciekawych i ważnych wniosków społecznych z Dolnego Śląska nie otrzyma dofinansowania.

Zainteresowania konkursem było w tym roku bardzo duże. A jak wyglądał przebieg konkursu?

  1. Na etapie oceny formalnej znaleźliśmy błędy w 16 wnioskach, ale wszystkie zostały poprawione.
  2. Odbył się etap oceny merytorycznej, w którym każdy wniosek został oceniony przez dwóch ekspertów. W 12 przypadkach rozbieżność w ocenach była na tyle duża, że powołano trzeciego eksperta do oceny.
  3. Ostatecznie przyznaliśmy 18 dotacji, na łączną kwotę 150.200,00 złotych. Aby tak się stało nieco obniżyliśmy przyznane kwoty dotacji.

Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu, zaś wszystkich, którzy nie otrzymali dotacji zapraszamy do udziału w naszych kolejnych konkursach. Jeśli oczywiście otrzymamy kolejne dofinansowanie od Narodowego Instytutu Wolności – CRSO.

Z laureatami konkursu będziemy się w najbliższym czasie kontaktować w kwestii zawierania umów i przekazywania środków z dotacji. Mamy nadzieję, że Wasze zadania dobrze spełnią oczekiwania lokalnych społeczności Dolnego Śląska.

Jeszcze raz gratulujemy!

Strona projektu konkursowego “Mini Projekty” – SPRAWDŹ TUTAJ 

Finansowanie projektu

Projekt “Dolny Śląsk – region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup nieformalnych” jest 3-letnim zadaniem realizowanym w latach 2021-2023.

Całkowita wartość projektu w 2023 roku wynosi 269 680,00 PLN. Wartość dotacji w 2023 roku wynosi 150 000,00 PLN

Skip to content