Wyprawa edukacyjna

17-18 maja to były ważne dni dla uczniów i nauczycielek ze szkół Dolnego Śląska. Grupa to laureaci konkursów historycznych i pedagodzy, którzy przygotowywali uczniów do tych dodatkowych zajęć szkolnych. Tematyka konkursów dotyczyła:
✅Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego – konkurs poetycki
✅Losów Sybiraków – konkurs recytatorski poezji sybirackiej
✅Świadków historii w powojennym Wrocławiu – konkurs literacki
✅Promocji wolontariatu – konkurs plastyczny
Wyprawa do Warszawy to nagroda Stowarzyszenia Odra-Niemen jako promocja historii i jej bohaterów, wzmocnienie wolontariatu, który łączy ludzi ‼ Poprzez takie projekty, nagradzamy tych najmłodszych, którzy chcą poznawać nasze polskie dzieje i świadków historii oraz wspaniałych nauczycieli, którzy wspierają swych uczniów w takich aktywnościach.
Ułożyliśmy plan wyprawy tak, aby historia i jej bohaterowie byli w centrum wydarzeń.
1️⃣ Dzień to szlaki historyczne:
✅ Choszczówka – miejsce przebywania Kardynała Wyszyńskiego
✅ Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
✅ Miejsca związane z Powstaniem Warszawskim
2️⃣ Dzień to niezwykłe spotkania pełne emocji:
✅ z Powstańcami Warszawskimi na Nowolipiu – KLIKNIJ TUTAJ
✅ z Panią Prezydentową Agatą Kornhauser–Dudą w Pałacu Prezydenckim – KLIKNIJ TUTAJ
✅ z prof. Krzysztofem Szwagrzykiem, wiceszefem IPN – KLIKNIJ TUTATJ
Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji spotkań przekazujemy:
Pozdrawiamy i dziękujemy za organizację konkursów:
Dziękujemy też szkołom za udział w konkursach i za za świetną postawę i wspaniałą atmosferę podczas wyprawy:
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach
Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
Szkoła Podstawowa w Smolnej
Zapraszamy do współpracy, do udziału w konkursach historycznych i do pomocy nam w organizacji takich wydarzeń – także finansowo
Skip to content