Wzmacnianie rozwojowe polskich środowisk

Kolejnymi środowiskami, które udało się wesprzeć w ramach projektu “Ponad Granicami – Wzmacnianie rozwojowe polskich środowisk” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023 były koło Związku Polaków na Litwie przy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Stowarzyszenie Pamięć w New Jersey i Stowarzyszenie Polaków Gagauzji.

Różnorodna pomoc dla organizacji

Stowarzyszenie Polaków Gagauzji uzyskało środki na funkcjonowanie swojej organizacji oraz wsparcie zespołu tanecznego, z którego słynie. Opłacono czynsz za lokal, pokryto koszty materiałów eksploatacyjnych do drukarek, pokryto czynsz za salę do ćwiczeń i wynagrodzenia instruktorów w zespole.

Koło Związku Polaków na Litwie przy Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie zakupiło komputer i drukarkę,  zapewniono także całoroczne wynagrodzenie dla choreografa zespołu folklorystycznego, działającego przy kole ZPL.

Stowarzyszenie Pamięć z New Jersey zakupiło profesjonalny skaner i zapas tuszy do drukarki. Planują zarchiwizowanie zbiorów Placówki 81 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Trenton, NJ.

Wśród tych zbiorów  znajdują się pamiątki po weteranach I i II wojny światowej, archiwalne wydania “Weterana” – oficjalnego pisma SWAP, 100-letnie książki protokołowe oraz zdjęcia. Planują przystąpić także do archiwizowania pamiątek działaczy opozycji antykomunistycznej mieszkających w metropolii nowojorskiej.

 

Projekt „Ponad Granicami – Wzmacnianie rozwojowe polskich środowisk ” współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Wartość całkowita wyniosła 56 400 PLN, wartość  dofinansowania 51 600 PLN

Skip to content