Zdrowie Bohaterom 2023

O Projekcie Zdrowie Bohaterom

ZDROWIE Bohaterom to projekt, który środowisko Odra-Niemen realizuje od kilku lat. Zadanie w 2023 roku to IV edycja projektu, w ramach którego 80 kombatantów, Sybiraków, świadków historii miało okazję skorzystać z bezpłatnych, uzdrowiskowych turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych. Uczestnicy korzystali z 2-tygodniowego pobytu, z ofertą o standardzie VIP. Nasi goście mieli zapewnione 3 zabiegi dziennie, pobyt w nowoczesnych pokojach 2-osobowych, zbilansowane posiłki, kurację pitną, doraźną opiekę pielęgniarsko-lekarską, konsultacje dietetyczne, oraz stałą opiekę rezydencką w trakcie pobytu prowadzoną przez wolontariuszy Odra-Niemen.

Spotkania i integracja

W trakcie każdego z trzech pobytów odbywały się spotkania tematyczne dla środowiska. W Kudowie grupa uczestniczyła w koncercie „Z klasyką przez Polskę”. Beneficjenci wzięli również udział w spotkaniu o życiu pszczół i produkcji miodu. W Świeradowie zorganizowano zwiedzanie Muzeum Zdrojowego. W Połczynie odbywały się spotkania o tematyce zdrowotnej. Cały projekt trwał od sierpnia do października 2023 roku.

Ważnym elementem pobytów uzdrowiskowych były spotkania kuracjuszy w swoim gronie i dyskusje, rozmowy na temat własnych przeżyć, losów związanych z walką o wolną Ojczyznę. Pokazywaliśmy filmy dokumentalne o niektórych uczestnikach projektu, odbywały się prelekcje, prezentacje, spacery po okolicy uzdrowiskowej. W ten sposób grupa nie tylko poznawała się we wzajemnych rozmowach, ale też i nasi wolontariusze oraz otoczenie uzdrowiskowe włączało się w przekaz międzypokoleniowy. To tym bardziej ważne, że wśród naszych gości obecna była 100-letnia Pani mjr Wanda Kiałka – żołnierz AK, łagierniczka, czy kpt Stanisław Wołczaski – Powstaniec Warszawski, Jerzy Majchrzak – uczestnik działań Poznań’56, Marian Macutkiewicz – Sybirak. Projekt od początku jest kierowany do kombatantów zrzeszonych w organizacjach kombatanckich, osób represjonowanych i działaczy opozycji antykomunistycznej.

Środowiska, z których zostali wytypowani uczestnicy do zadania to: kombatanci I i II Konspiracji (AK, NZS, WiN, Powstańcy Warszawscy), więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych ,Sybiracy, działacze-seniorzy opozycji antykomunistycznej (NSZZ Solidarność, Solidarność Walcząca, Stowarzyszenie Poznański Czerwiec 56). Uczestnicy pobytów uzdrowiskowych pochodzili z kilku regionów: Dolny Śląsk, Wielkopolska, Opolszczyzna, Mazowsze Małopolska ,Lubelszczyzna. Zaprosiliśmy też zacnych Polaków spoza Polski, z Wielkiej Brytanii – kpt Ottona Hulackiego, jednego z ostatnich żołnierzy walczących pod Monte Casino, czy grupę polskich działaczy i Sybiraków z Białorusi, Litwy i Ukrainy.

płk Otton Hulacki
płk Wanda Kiałka
Prof. dr hab. Bogdan Rompolt
Por. Helena Kamerska
Grzegorz Tomaszewski

Świadkowie historii

Przekaz świadków historii to ważny materiał dla kolejnych pokoleń, tym bardziej, że projekt włączał lokalne podmioty i grupy. Przede wszystkim pośrednimi odbiorcami wydarzeń, spotkań z bohaterami polskiej wolności, byli inni kuracjusze uzdrowisk. Także władze lokalne wspierały działania projektowe poprzez wsparcie niektórych wydarzeń: wycieczki krajoznawcze, organizacja wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Zadanie jest też bardzo ważne dla naszej organizacji. Wolontariusze wspierający zadanie wzbogacili swoje doświadczenie społeczne. Organizacja zyskała poszerzony program wsparcia dla środowisk kombatanckich. Obok wieloletniej działalności dla tej grupy w ramach projektu Rodacy-Bohaterom, zyskaliśmy ofertę prozdrowotną, tak ważną w czasie pandemii i w obecnym terminie. Tą ofertą wzmocniliśmy przekaz organizacji współpracującej ze świadkami historii.

Projekt „ZDROWIE Bohaterom” ma bardzo pozytywny odbiór wśród lokalnych społeczności, buduje nowe relacje partnerskie wokół tak ważnego przekazu społecznego. Zadanie jest bardzo ważne dla samych uczestników, wśród których jest bardzo duża potrzeba wzmacniania swojego zdrowia, ale przede wszystkim stała chęć kontaktów społecznych i bycia jeszcze wciąż potrzebnym innym.

Fotorelacje z pobytów

W 2023 roku partnerami zadania była Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. tworząca jedne z najlepiej rozpoznawalnych polskich zdrojów, wsparcie finansowe zapewniała Fundacja KGHM. Koordynatorem projektu było Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Podlaski.

Skip to content