Jubileusz zespołu “Polacy Budziaka”

Przedmiotem projektu jest organizacja obchodów 15-lecia zespołu “Polacy Budziaka” z Komratu w Gagauzji.

Uroczystości planowane były na jesień 2020 roku, z obszerna oprawą i znaczną grupą gości z Mołdawii i Polski. Pandemia utrudniła zorganizowanie tego wydarzenia, ale mimo trudności udało się je przeprowadzić w skromniejszej oprawie.

Koordynatorem wydarzenia w Mołdawii jest Związek Polaków Gagauzji, a ze strony polskiej Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Jubileusz 15-lecia odbył się 27 października 2020 roku w Kolegium Pedagogicznym w Komracie. Na koncercie starsza i młodsza grupa zespołu zaprezentowała polskie tańce takie jak: taniec sądecki, polonez, taniec cieszyński, góralski, krakowiak, mołdawski i gagauski.

W uroczystości wziął udział Ambasador RP w Kiszyniowie Pan Bartłomiej Zdaniuk oraz przedstawiciele autonomii gagauskiej, przewodniczący polskich organizacji z Kiszyniowa, Sorok, Bielc, Styrczy, Tyrnowej, a także członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji z Komratu.

Zespołowi gratulowano jubileuszu, a podziękowania skierowano do organizacji Odra-Niemen z Wrocławia, partnera zespołu. Dodatkowym elementem Jubileuszu była wyprawa integracyjna uczestników zespołu do miasta Hincest.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Zespół polskiego tańca „Polacy Budziaka” powstał w kwietniu 2005 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Polaków Gagauzji. Od roku 2006 działa on przy Komrackim Rejonowym Domu Kultury. Niezmiennie, od początku działalności, zespół prowadzony jest przez Marinę Wolewicz-Garczu.  Drugim choreografem grupy jest Wiktor Gradinar, który dołączył do zespołu w roku 2009. W repertuarze zespołu są przede wszystkim tańce polskie, ale również tańce: gagauskie, mołdawskie i nowoczesne. Grupa jest szeroko znana w swoim regionie, często bierze udział w przeróżnych imprezach na terytorium Mołdawii i Gagauzji. Występy „Polaków Budziaka“ mogli podziwiać mieszkańcy Komratu, Czadyr Łungi, Wulkaneszty, Kiszyniowa, Bielc, Cupcini, Drochii, wsi Styrcza i Grigorowka. Zespół występował także w Polsce – w Przemyślu, Gdańsku, Tarnobrzegu, Buguchwale, Rzeszowie i Zielonej Górze.  Główny skład zespołu „Polacy Budziaka“ tworzy grupa 35 tancerzy. Jest to młodzież w wieku od 15-tu do 25-ciu lat. Oprócz głównej istnieje także grupa młodsza w wieku od 6-ciu do 13-tu lat. Jest to 30 osób. Od roku 2005 grupa jest uczestnikiem corocznego festiwalu „Polska Wiosna w Mołdawii“ odbywającego się w Kiszyniowie.

Sukcesy zespołu

Polacy w Gagauzji

Polacy żyjący w Mołdawii to głównie potomkowie przesiedleńców z terytorium dzisiejszej Ukrainy. W końcu XIX wieku na terytorium Mołdawii mieszkało kilkanaście tysięcy Polaków. W okresie międzywojennym Mołdawia była częścią Rumunii i Polacy swobodnie mogli kultywować swoje tradycje. Czas zagłady przyszedł w 1940 roku, po zajęciu obszaru dzisiejszej Mołdawii przez ZSRR. Według oficjalnych danych w Mołdawii mieszka obecnie 2380 osób pochodzenia polskiego. Według szacunków polskiej ambasady jest ich dwukrotnie więcej. Największe skupiska Polaków znajdują w Bielcach oraz w Komracie. Związek Polaków Gagauzji jest organizacją skupiającą Polaków mieszkających w Komracie i okolicach. Szacuje się, że Polacy z tych terenów – głównie potomkowie zesłańców z Powstania Kościuszkowskiego – stanowią dość liczną grupę mieszkańców Gagauzji. 

Skip to content