Miejsca pamięci na Zaolziu

Oddział Opolski SON kolejny raz odwiedził Zaolzie. Pomniki ofiar I i II wojny światowej, groby poległych i pomordowanych wojnie polsko-czechosłowackiej w 1919 r., pomnik upamiętniający pobyt w Gródku Wincentego Witosa, tablica na domu w Jabłonkowie, gdzie mieszkał Józef Piłsudski, groby uczestnika bitwy o Mt Cassino i żołnierza ze zgrupowania kpt. “Bartka”, mogiła górników w Karwinie z 1895 r. to niektóre z miejsc, gdzie w przededniu Narodowego Święta Niepodległości zapłonęły znicze i stanęły biało-czerwone wiązanki.

Projekt jest współfinansowany ze środków MKiDN.

Skip to content