Pokolenia dla Niepodłej- film edukacyjny

Film “Pokolenia dla Niepodległej” powstał podczas międzynarodowych spotkań kombatantów w Polsce. To materiał filmowy służący do edukacji historycznej, wzmacniania międzypokoleniowych więzi, promocji wolontariatu i patriotyzmu. Pokazujemy go na spotkaniach w różnych miejscach Polski i świata.

To ważny dokument dla naszego środowiska, jest materiałem edukacyjnym, ale staje się też dokumentem historycznym. Bohaterowie filmu odchodzą i pozostają po nich właśnie takie pamiątki i relacje ich walki o wolną Polskę. 

 

Film powstał dzięki dotacji Fundacji BGK

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content