Wyjazdy na Zaduszki Kresowe

Od początku naszej działalności ważnym i stałym projektem są Zaduszki Kresowe. Stawiamy tysiące zniczy na polskich miejscach pamięci, zabieramy ze sobą młodzież, aby mogła poznawać kwatery AK i inne ślady polskiej walki o wolną Ojczyznę. Przez lata realizowaliśmy to zadanie ze środków własnych, znicze stale otrzymujemy od darczyńców w ciągu całego roku.

Ostatnio udaje nam się zdobywać dotacje na pokrycie kosztów organizacyjnych projektu, co pomaga je szerzej i efektywniej realizować.

Mamy jednak tak wiele znanych nam miejsc pamięci, do których rzadko docieramy, głównie z racji finansowej, że jeszcze wiele pracy przed nami.

Wszystkie miejsca pamięci znamy dzięki pomocy kombatantów, kustoszy tych kwater oraz dzięki polskim środowiskom, które nam zawsze życzliwie pomagają i z nami współpracują. 

Zachęcamy Państwa do wsparcia tego zadania, które od lat, włączamy w nasz sztandarowy program Rodacy-Bohaterom.


Bieżące Zaduszki Kresowe realizowane od X-XII 2019 roku są finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, pracy wolontariuszy, pomocy Rodaków z Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Projekt realizowany także dzięki dotacjom z Kancelarii Senatu RP oraz Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Skip to content