Poznajemy Bohaterów

Projekt został przygotowany dla wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania. Kraje objęte wsparciem to: Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Polska. Bohaterami zadania są przedstawiciele pokolenia seniorów. Zaliczamy do nich żyjących jeszcze Kombatantów Armii Krajowej, Sybiraków – zesłanych na Wschód w czasie II Wojny Światowej i w czasach Drugiej Konspiracji, a także działacze seniorzy świadkowie pamiętający tamte czasy.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

 

Projekt ma kilka etapów:

Realizacja albumu

Album z fotografiami z realizowanych w ostatnich czterech lat międzypokoleniowych i międzynarodowych spotka n w Polsce. Wydawnictwo ma wersje papierową i elektroniczną.

Nagrania relacji świadków historii

Opracowanie wywiadów z Kombatantami i świadkami historii oraz włączenie ich do zbioru multimedialnego “Galeria pamiątek”. Strona ta została też dzięki projektowi unowocześniona i dostosowana do nowych wymagań.

Spotkania świąteczne

W każdym z czterech państw – Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia – zostały zorganizowane spotkania świąteczne dla Kombatantów, Sybiraków i seniorów oraz ich bliskich.

Skip to content