Wzmocnienie Odra-Niemen

Dzięki otrzymanej dotacji z NIW-CRSO z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, nasza organizacja miała szansę na zaprojektowanie i stworzenie w ramach zadania spójnego wizerunku organizacji.

Stworzony i wyprodukowany zestaw materiałów wzmocni nasz przekaz, ujednolici wizerunek, zintegruje środowisko. Poniższe zestawy zostały przygotowane i wyprodukowane dzięki funduszom z Programu PROOO:

Skip to content