Żołnierze Wyklęci

Stowarzyszenie Odra-Niemen, obok ścisłych relacji z kresowymi kombatantami, szerokiej akcji Rodacy-Bohaterom, ma inny równie ważny, tożsamościowy obszar działania. Jest nim, od samego początku naszej aktywności, praca na rzecz przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Początek działań naszego stowarzyszenia to 2009 rok i Wrocław. Tutaj zbieraliśmy grupę przyjaciół wokół inicjatywy budowy pomnika Żołnierzom Wyklętym. Pomysłodawcą tego projektu był i stale jest, bo pomnika jeszcze we Wrocławiu nie ma, Piotr Maryński. Wokół jego idei budowaliśmy szersze poparcie. Na jednym z pierwszych spotkań pod szyldem Odra-Niemen pojawiły się dwie osoby, które wzmocniły nasz pomysł, ale przede wszystkim stały się patronami i z czasem przyjaciółmi naszej organizacji. 

Wspaniałym człowiekiem, od którego uzyskaliśmy pełne wsparcie był śp. płk Jerzy Woźniak ps. “Jacek”. To była wielka postać wrocławskiego środowiska II Konspiracji, Prezes Dolnośląskiego Okręgu ŚŻŻAK, Żołnierz Wyklęty. Pan Pułkownik był zachwycony tym, że młodzi ludzie chcą kultywować pamięć o jego kolegach. On sam poświęcił temu wiele lat swojego życia.

Niezwykły życiorys żołnierza AK, uczestnika Akcji Burza, emisariusza delegatury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, lekarza – można poznać na  stronie poświęconej pułkownikowi (zdj.z portalu)

Drugą osobą, bez pomocy której byłoby nam znacznie trudniej zbudować dzisiejszą pozycją, był prof. Krzysztof Szwagrzyk. Bez warunków wstępnych, z ogromną  życzliwością, pomagał nam merytorycznie, włączając we współpracę z Wydziałem Edukacji IPN, wspierając nasze aktywności.

Najważniejsze jednak co uzyskaliśmy od Pana Profesora to kontakty z dolnośląskim środowiskiem Żołnierzy Wyklętych, z rodzinami Niezłomnych. To dzięki niemu szybciej udało nam się zdobyć zaufanie tego środowiska, w którym już wówczas Pan Profesor miał olbrzymi szacunek.

Pan profesor od lat przewodzi ekipie IPN, która poszukuje i odzyskuje dla Polski bohaterów. Włączył w te prace wielu wolontariuszy z bardzo różnych środowisk. Mamy ten zaszczyt być w tej grupie. 

“Szukanie grobów ofiar komunistycznego reżimu to nasz obowiązek”

Obszary działań

Od 2011 roku, czyli od momentu, kiedy Sejm RP uchwalił nowe święto dedykowane Żołnierzom Wyklętym, do 2020 roku, organizowaliśmy we Wrocławiu Marsz Pamięci.

Zarówno we Wrocławiu jak i w innych regionach Polski, tam gdzie są Oddziały Stowarzyszenia Odry-Niemen realizujemy pokazy filmowe, wydarzenia artystyczne, rekonstrukcyjne, wystawy, konkursy. Współpracujemy wszędzie ze środowiskami patriotycznymi i kombatanckimi, z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie. Staramy się być obecni w codziennym życiu ostatnich bohaterów naszej wolności.   

Dla naszego środowiska Żołnierze Wyklęci, Niezłomni oraz ich rodziny, to bardzo ważna grupa. Przyjaźnimy się z wieloma z nich, innych osobiście odprowadziliśmy na wieczny spoczynek. Mamy zaszczyt znać rodziny, które często włączają się w działania stowarzyszenia. 

Ważnym obszarem działań jest upamiętnianie miejsc pamięci poświęconych Bohaterom II Konspiracji oraz udział naszych wolontariuszy w pracach ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN.

Wrocławskie Kwatery Wyklętych

Na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim, o czym mało kto pamięta i wie, były pierwsze ekshumacje Niezłomnych, i tu ekipa IPN zbierała pierwsze doświadczenia, tak potrzebne potem przy pracach na warszawskiej „Łączce”.  

Po okresie poszukiwań,  po pracach IPN, przyszedł czas na opiekę nad tym miejscem. Systematycznie są tu do dziś organizacje społeczne, kibice, szkoły. Stowarzyszenie Odra-Niemen obok stałych spotkań porządkowych, organizuje też przy kwaterach spotkania edukacyjne. Promujemy to miejsce, wskazujemy jak wielu żołnierzy, z jak różnych stron Polski, Kresów leży na naszym wrocławskim cmentarzu. Stworzyliśmy materiał edukacyjny o Wrocławskich Kwaterach, banery ze zdjęciami i nazwiskami żołnierzy tu pochowanych. AKADEMIA WIEDZY-MATERIAŁY

Organizujemy pokazy filmów o losach zamordowanych bohaterów. Ważnymi dokumentami są “Nigdy nie wrócisz do domu”, reż, J.Krysowata, czy “Oskarżenie”, reż. G.Braun. Niezwykłą osobą, autorką wystawy o Osobowicach jest Danuta Skraba, która wraz z wieloma innymi osobami, ocaliła w latach 80-tych to niezwykłe wrocławskie miejsce. ARTYKUŁ    

Naturalnym etapem naszych działań były prace wolontariuszy na warszawskiej “Łączce” i stała tam obecność, czy pomoc przy pracach ekshumacyjnych na Kresach.  WIĘCEJ

zdj. J.Gajdamowicz

Niezłomni Wyklęci

We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku była znaczna grupa żołnierzy II Konspiracji różnych formacji. Wielu już niestety odeszło, ale wciąż współpracujemy z ostatnimi bohaterami naszej wolności. Jesteśmy dumni, zaszczyceni tą współpracą, a zdobyte doświadczenia, wspomnienia będą z nami na zawsze.

Przedstawiamy kombatantów, z którymi mieliśmy i mamy zaszczyt współpracować. Jesteśmy też mocno związani z rodzinami Żołnierzy Wyklętych. Dzięki nim poznawaliśmy szersze historie rodzinne bohaterów i środowisk, w których działali. Z czasem Stowarzyszenie Odra-Niemen rozrastało się, przybywało oddziałów, których członkowie równie mocno współpracują ze środowiskiem II Konspiracji.

Zapraszamy naszych bohaterów, ich rodziny na spotkania międzypokoleniowe, pobyty zdrowotne, wydarzenia rocznicowe i razem z pozostałym środowiskami I Konspiracji, Powstańcami Warszawskimi, Wołyniakami, Sybirakami, pokoleniem Solidarności i SW, tworzymy dziś liczną rodzinę patriotyczną, która jest naszą dumą i wielkim zobowiązaniem. Dzięki tej wspaniałej grupie poznaliśmy wiele miejsc pamięci w kraju i za granicą. WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA STRONIE RODACY-BOHATEROM.

Witold Pilecki

Od 2013 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen organizuje Dni z Rotmistrzem Pileckim. Przez pierwsze lata wydarzenia były tworzone we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Od  kilku lat działamy w całej Polsce razem z oddziałami Odry-Niemen. 

Promujemy wielkiego bohatera Witolda Pileckiego od 13 maja do 25 maja.  Od daty urodzin Bohatera do daty jego śmierci odbywają  się różne spotkania, pokazy filmów, debaty, wycieczki, gry, spotkania, konkursy.  

Od 2 lat w Polsce, w miejscach gdzie są oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen tworzymy tego samego dnia, napis PILECKI ułożony ze zniczy. Rozdajemy ulotki w kilku językach i wzmacniamy przekaz o tak ważnym dla naszej Ojczyzny Polaku. 

WIĘCEJ INFORMACJI I MATERIAŁÓW O BOHATERZE NA OSOBNEJ STRONIE

Aktualności

Partnerzy

Od początku naszych działań w tym obszarze, stałym partnerem merytorycznym jest IPN.

Wydarzenia organizowane dla Niezłomnych to działania oddolne, społeczne.  Zapraszamy co roku różnych partnerów pozarządowych, grupy rekonstrukcyjne do współpracy. Zawsze są obecni z nami Żołnierze Wyklęci i Rodziny, ci, którzy przez lata dbają o pamięć o tym tragicznym pokoleniu.

Od 2021 roku partnerem strategicznym jest Federacja Patriotyczna

Skip to content