Żołnierze Wyklęci

Stowarzyszenie Odra-Niemen, ma ważny, tożsamościowy obszar działania. Jest nim, od samego początku naszej aktywności, praca na rzecz przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Początek działań naszego stowarzyszenia to 2009 rok i Wrocław. Tutaj zbieraliśmy grupę przyjaciół wokół inicjatywy budowy pomnika Żołnierzom Wyklętym. Wokół tej idei budowaliśmy szersze poparcie. Na jednym z pierwszych spotkań pod szyldem Odra-Niemen pojawiły się dwie osoby, które wzmocniły nasz pomysł, ale przede wszystkim stały się patronami i z czasem przyjaciółmi naszej organizacji. 

Wspaniałym człowiekiem, od którego uzyskaliśmy pełne wsparcie był śp. płk Jerzy Woźniak ps. “Jacek”. To była wielka postać wrocławskiego środowiska II Konspiracji, Prezes Dolnośląskiego Okręgu ŚŻŻAK, Żołnierz Wyklęty, żołnierz AK, uczestnik Operacji Ostra Brama, emisariusz delegatury Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pan Pułkownik był zachwycony tym, że młodzi ludzie chcą kultywować pamięć o jego kolegach. On sam poświęcił temu wiele lat swojego życia. 

Drugą ważną dla naszego środowiska osobą, był prof. Krzysztof Szwagrzyk. Bez warunków wstępnych, z ogromną życzliwością, pomagał nam merytorycznie, włączając we współpracę z Wydziałem Edukacji IPN, wspierając nasze aktywności. Najważniejsze jednak co uzyskaliśmy od Pana Profesora to kontakty ze środowiskiem Żołnierzy Wyklętych, z rodzinami Niezłomnych. To dzięki niemu szybciej udało nam się zdobyć zaufanie tego środowiska, w którym już wówczas Pan Profesor miał olbrzymi szacunek.

Od 2011 roku, czyli od momentu, kiedy Sejm RP uchwalił nowe święto dedykowane Żołnierzom Wyklętym, nasze środowisko organizuje, współtworzy, patronuje wielu działaniom.

Obszary działań

Edukacja

Od 2011 do 2020 roku, Stowarzyszenie Odra-Niemen i wrocławskie środowiska patriotyczne, w tym sporo grupa kibiców, organizowaliśmy we Wrocławiu Marsz Pamięci. To budowanie scenariuszy i narracji edukacyjnych, artystycznych, informacyjnych. Spoty z tych wydarzeń dokumentują te aktywności. 

Zarówno we Wrocławiu jak i w innych regionach Polski, tam gdzie są Oddziały Stowarzyszenia Odry-Niemen realizujemy pokazy filmowe, wydarzenia artystyczne, rekonstrukcyjne, wystawy, konkursy. Współpracujemy wszędzie ze środowiskami patriotycznymi i kombatanckimi, z Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie, ze szkołami.

Od 2013 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen organizuje Dni z Rotmistrzem Pileckim. Przez pierwsze lata wydarzenia były tworzone we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Od  kilku lat działamy w całej Polsce razem z oddziałami Odry-Niemen. Promujemy wielkiego bohatera Witolda Pileckiego od 13 maja do 25 maja.  Od daty urodzin Bohatera do daty jego śmierci odbywają  się różne spotkania, pokazy filmów, debaty, wycieczki, gry, spotkania, konkursy.  Tworzymy w tych dniach  napis PILECKI ułożony ze zniczy. Rozdajemy ulotki w kilku językach i wzmacniamy przekaz o tak ważnym dla naszej Ojczyzny Polaku, Żołnierzu Niezłomnym. 

Relacje

Współpracujemy wszędzie ze środowiskami  kombatanckimi, z Żołnierzami II Konspiracji. Staramy się być obecni w codziennym życiu bohaterów polskiej wolności.  Dla naszego środowiska Żołnierze Wyklęci, Niezłomni oraz ich rodziny, to bardzo ważna grupa. Przyjaźnimy się z wieloma z nich, innych osobiście odprowadziliśmy na wieczny spoczynek. Mamy zaszczyt znać rodziny, które często włączają się w działania stowarzyszenia. 

Miejsca pamięci

Na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim, o czym mało kto pamięta i wie, były pierwsze ekshumacje Niezłomnych, i tu ekipa IPN zbierała pierwsze doświadczenia, tak potrzebne potem przy pracach na warszawskiej „Łączce”.  Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen i innych patriotycznych środowisk,  opiekują się zarówno wrocławskimi kwaterami Żołnierzy Wyklętych, jak i miejscami historycznymi w innych regionach Polski i za granicą. W ramach aktywności tego obszaru są organizowane prace porządkowe, działania upamiętniające przy okazji rocznic, promocja miejsc pamięci.

Poszukiwania z IPN

Kolejnym ważnym obszarem działań środowiska Odra-Niemen jest udział naszych wolontariuszy w pracach ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN. Włączył nas do tych aktywności Pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, który od lat przewodzi Wydziałowi Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Pracowaliśmy przy poszukiwaniach bohaterów m.in. na warszawskiej “Łączce”, na Opolszczyźnie szukaliśmy żołnierzy “Bartka”. Od lat jesteśmy stałym partnerem Wydziału Kresowego IPN i co roku zabieramy naszych wolontariuszy na Ukrainę i Litwę. Wspieramy ważną akcję IPN #PowracamyPoSwoich   

Aktualności

Multimedia projektu

Partnerzy

Od początku działań Stowarzyszenia Odra-Niemen w tym obszarze, stałym partnerem merytorycznym jest IPN. Wydarzenia organizowane dla Niezłomnych to działania oddolne, społeczne.  Zapraszamy co roku różnych partnerów pozarządowych, grupy rekonstrukcyjne do współpracy. Zawsze są obecni z nami Żołnierze Wyklęci i Rodziny, ci, którzy przez lata dbają o pamięć o tym tragicznym pokoleniu. Od 2021 roku partnerem strategicznym jest Federacja Patriotyczna

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content