Polacy na Świecie

Konkurs polonijny 2022 – Formularz sprawozdania

W ramach ogłoszonej przez  Stowarzyszenie Odra-Niemen I edycji  konkursu “Mały projekt dla Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022”, przedstawiamy instytucjom, grupom nieformalnym, organizacjom polonijnym i polskim działającym za granicą FORMULARZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROJEKTU. 

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest Operatorem konkursu które odbywa się w ramach Programu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

Formularz sprawozdania z realizacji projektu w ramach I edycji konkursu

Informacje konkursowe

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2022
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content