Konkurs polonijny 2023 – III edycja

III EDYCJA KONKURSU REGRANTINGOWEGO DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza III nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie osoby i podmioty zarejestrowane i działające poza granicami Polski, tj. instytucje, organizacje polonijne i grupy nieformalne, które w swoich projektach zaplanują realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Podstawowe Informacje

Edycje konkursowe

Konkurs będzie odbywał się w trzech edycjach – w czerwcu, w sierpniu oraz w październiku 2023 roku. Stowarzyszenie Odra-Niemen na dofinansowanie projektów przeznaczy łącznie 500.000,00 złotych.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

ogłaszamy wyniki I edycji konkursu regrantingowego dla Polonii i Polaków za granicą.

Pobierz wyniki – kliknij

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na szkolenia w zakresie przygotowania projektów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny. Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą złożyć wniosek w konkursie, ale również dla tych, którzy zastanawiają się czy startować czy nie.

Kto może otrzymać dofinansowanie w konkursie:
– instytucje, organizacje polonijne oraz Polaków poza granicami zarejestrowane poza granicami Polski,
– grupy nieformalne powstałe poza Polską.
Wszystkie te podmioty powinny w swoich zamierzeniach planować realizację zadań mających na celu wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską przedstawicieli Polonii i Polaków za granicą.

Każda organizacja lub grupa nieformalna może złożyć wnioski na kwotę do 10 tysięcy złotych.

Szkolenia odbędą się w systemie on-line.
Pierwsze ze szkoleń odbędzie się w terminie 9 maja 2023 roku, we wtorek, o godzinie 11.00 (czasu polskiego). Drugie zrealizowane będzie we czwartek, 11 maja 2023 roku, o godzinie 17.00 (czasu polskiego).
Podczas szkoleń powiemy jak wypełnić wniosek dotacyjny, jak będzie przebiegał proces oceny złożonych wniosków, jak skalkulować zadanie.
Osoby, które chcą wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu proszone są o skorzystanie z linków rejestracyjnych:
Szkolenie 1 link

Szkolenie 2 link

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Finansowanie zadania

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content