Delegacja Stowarzyszenia Odra-Niemen otrzymała zaproszenie od Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Będziemy brali udział w XXIV Zjeździe Delegatów jako goście. Bardzo się cieszymy z tego spotkania i mamy nadzieję na szeroką współpracę.