W ramach prowadzonego CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I WOLONTARIATU, zorganizowano spotkanie prasowe promujące 3-letni projekt Centrum oraz inne wydarzenia dla wolontariuszy i organizacji  ZOBACZ