federacja

W każdym roku, w czerwcu delegaci i zaproszeni gości spotykają się, aby podsumować rok, zdecydować o dalszym rozwoju Stowarzyszenia Odra-Niemen, głosować nad ważnymi dla organizacji sprawami. W 2023 roku spotykamy się w Serpelicach na Mazowszu, wśród uczestników będą delegacje z całej Polski i goście z Litwy,  Białorusi, Czech, Norwegii i USA. Rozpoczynamy trzecią kadencję SON …

Coroczne Walne Zebranie Członków SON Read More »

Federacja Patriotyczna 22-24.04.2022 roku spotkała się na Ziemi Piotrkowskiej.  To pierwsze tak ważne spotkanie środowiska w tym roku. W ramach tego wydarzenia odbyło się kilka ważnych aktywności: ‼️ debata nad bieżącą sytuacją środowiska‼️ zajęcia robocze związane z przygotowaniem dużego projektu na 160 rocznicę Powstania Styczniowego ‼️ udział delegacji z 30 organizacji pozarządowych z całej Polski‼️ udział on …

Udział Odry-Niemen w wydarzeniu Federacji Patriotycznej Read More »

W każdym roku, w czerwcu delegaci i zaproszeni gości spotykają się, aby podsumować rok, zdecydować o dalszym rozwoju Stowarzyszenia Odra-Niemen, głosować nad ważnymi dla organizacji sprawami. Zapraszamy też gości i środowiska do wspólnych wydarzeń. W tym roku spotykamy się w Augustowie.  

W każdym roku, w czerwcu delegaci i zaproszeni gości spotykają się, aby podsumować rok, zdecydować o dalszym rozwoju Stowarzyszenia Odra-Niemen, głosować nad ważnymi dla organizacji sprawami. Zapraszamy też gości i środowiska do wspólnych wydarzeń. W tym roku spotykamy się w Firleju, pod Lublinem w dniach 3-6.06.2021. WITRYNA WYDARZENIA

Od początku prowadzonej przez nas działalności budujemy współpracę z licznymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych wartości ideowych, patriotyzmu, opieki nad środowiskiem kombatanckim, edukacją historyczną. Połączyła nas też akcja Rodacy-Bohaterom. W 2019 roku otrzymaliśmy grant na wzmocnienie sieciowej struktury Odry-Niemen i środowiska organizacji pozarządowych. Za nami spotkania w 2019 roku, integracja środowisk, próba wypracowania wspólnych działań. Rok …

Budowa Federacji Patriotycznej Read More »

Miło nam poinformować, że członek naszego Zarządu Głównego – Norbert Klimiuk, został – decyzją Rady Mediów Narodowych – powołany w skład Rady Programowej Telewizji Polskiej SA z siedzibą w Warszawie. Kandydaturę Norberta – jako przedstawiciela organizacji pozarządowych – zgłosił Zarząd Główny naszej organizacji. Bardzo się cieszymy, że kompetencje naszego kolegi zostały docenione i mamy nadzieję, …

Nominacja do Rady Programowej Telewizji Polskiej SA z siedzibą w Warszawie Read More »

Od wielu lat Stowarzyszenie Odra – Niemen współpracuje z wieloma środowiskami w ramach akcji #rodacybohaterom Byliśmy inicjatorami powstania szerszej struktury. Grupa organizacji od 2 lat aktywnie działała i w październiku 2020 roku zawiązała się Federacja Patriotyczna, a w marcu tego, zostaliśmy wpisani do KRS i jesteśmy już oficjalnym podmiotem pozarządowym… PRZECZYTAJ WIĘCEJ

We Wrocławiu 17.10.2020 odbyło się  spotkanie założycielskie Federacji Patriotycznej. Po serii spotkań w ostatnich 2 latach i wieloletniej silnej współpracy wielu organizacji, uda nam się stworzyć mocną i potrzebną federacją dbająca o edukację historyczną, patriotyczną, o środowiska kombatanckie i polonijne. Strona projektu

Ww wrześniu odbywa się kolejne w tym roku spotkanie robocze środowisk, chcących budować federację patriotyczna. Oprócz przedstawicieli oddziałów Odry-Niemen z całej Polski, do Koninek w Małopolsce,  przyjadą przedstawiciele organizacji pozarządowych z regionu i Ślaska. W ciągu 3 dni, od 18-20.09 będą trwały prace nad statutem i założeniami merytorycznymi. Szczegóły w LINKU

Skip to content