23 października gościmy w naszej wrocławskiej siedzibie Konfederację Inicjatyw Pozarządowych RP, która organizuje regionalne konferencje. Spotkanie dolnośląskie odbywa się we Wrocławiu, a my staliśmy się partnerem wydarzenia w regionie. Aktywność odbywa się w ramach Centrum Wolontariatu i Aktywności Międzypokoleniowej SON.  LINK DO PROJEKTU