Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki realizuje projekt „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim” realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwo Obrony Narodowej Międzypokoleniowe spotkania uczniów  z Bohaterami Powstania Warszawskiego odbywały się w grudniu i październiku.