ponadpodziałami

W ramach budowania budowania Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje w IV kwartale różnorodne wydarzenia.

Federacja Patriotyczna realizowała w 2023 roku projekt “Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rozbudowa Bazy Grobów i opieka nad nagrobkami powstańczymi”.

Klub Międzypokoleniowych spotkań to zadanie edukacyjne realizowane przez Federację Patriotyczną przy znaczącej współpracy członków Federacji – Klub AK Ziemi Radzymińskiej  oraz Stowarzyszenia Odra-Niemen. Główne założenia zadania to wyjazd edukacyjny ponad 300 uczestników z Radzymina do Płocka, na  spotkania środowisk kombatanckich. Młodzież radzymińskich szkół brała także udział w praktycznych warsztatach filmowych, a na koniec projektu odbyło …

Klub Międzypokoleniowych spotkań Read More »

Wydarzenie to podsumowanie projektu i przekazanie nagród dla najaktywniejszych dolnośląskich wolontariuszy.

W ramach budowania budowania Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje w III kwartale różnorodne wydarzenia.

W ramach budowania budowania Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje w II kwartale różnorodne wydarzenia.

5 grudnia ro Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Stowarzyszenie Odra-Niemen zbudowane jest na wolontariacie. To dla nas ważna data. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za pracę i zaangażowanie w naszej organizacji i zachęcamy wszystkich do współpracy z nami, lub innymi podmiotami BO WARTO POMAGAĆ!  

W ramach budowania budowania Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje w I kwartale różnorodne wydarzenia.

W styczniu 2023 roku odbyły się 4 wyprawy na Litwę, z darami do kombatantów, Rodaków, Sybiraków. To działania w ramach akcji Rodacy-Bohaterom. Wyprawy organizowały regionalne środowiska Odra-Niemen, a a paczki pamięci trafiały do różnych rejonów zamieszkałych przez Polaków. W dniach 13-15.01.2023 odbyły sie 2 wyprawy:  Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział  Lubelski – Północna Litwa    LINK DO …

Styczniowe wyprawy środowisk Odra-Niemen na Litwę Read More »

W styczniu 2023 roku odbyły się 4 wyprawy na Litwę, z darami do kombatantów, Rodaków, Sybiraków. To działania w ramach akcji Rodacy-Bohaterom. Wyprawy organizowały regionalne środowiska Odra-Niemen, a a paczki pamięci trafiały do różnych rejonów zamieszkałych przez Polaków.   Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział  Mazowiecki  – Rejon Święciański, Wileński   LINK DO ZADANIA

Skip to content