Podsumowanie kwest Odry-Niemen

Szanowni Państwo,
Pragniemy podziękować wszystkim, którzy wspomogli nas w tegorocznych kwestach, prowadzonych na cmentarzach w całej Polsce. Zbiórki organizowane przez Stowarzyszenie Odra-Niemen i jego Oddziały są przeznaczone na działania akcji Rodacy-Bohaterom, czyli na pomoc Kombatantom, pomoc Polakom na Wschodzie oraz renowację i opiekę nad polskimi miejscami pamięci.
W roku 2021 zebraliśmy podczas kwest łącznie kwotę 68.202,39 złotych. Pozwoli to nam na prowadzenie wielu działań w najbliższych miesiącach. Nasze kwesty były prowadzone na wielu cmentarzach Dolnego Śląska, Małopolski, Mazowsza, Opolszczyzny, Wielkopolski i Lubelszczyzny.
Za darowizny i wsparcie naszych akcji jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom!

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content