Rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 roku został wprowadzony w Polsce Stan wojenny.

Według danych i informacji IPN:

Stan wojenny trwał 586 dni, do 22 lipca 1983 roku

Straciło życie od kilkudziesięciu do ponad stu osób

Internowanych zostało ponad 10 tysięcy opozycjonistów

Tysiące ludzi było represjonowanych i wyrzuconych z pracy za udział w protestach, popieranie “Solidarności” czy przynależność do związku

Większość przywódców, działaczy związkowych i członków opozycji zostało internowanych, a później znalazło się w więzieniach

Więcej informacji na stronie

https://odraniemen.org/aktualnosci/39-rocznica-wprowadzenie-stanu-wojennego-w-polsce/

Wydarzenie zostało zakończone.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content