Rodacy-Bohaterom

Zapraszamy do kolejnej edycji akcji Rodacy-Bohaterom. W czasach pandemii to projekt szczególnie ważny dla kombatantów z Polski, kresowych weteranów, Rodaków zza wschodniej granicy. Mimo trudności i obostrzeń zbieramy fundusze na zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej i środków ochrony osobistej-COVID19 dla:

  • kombatantów w Polsce 
  • kresowych weteranów i polskich seniorów, działaczy społecznych mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie czy Mołdawii

Dodatkowo zebrane fundusze będą przekazywane bezpośrednio do najbardziej potrzebujących polskich środowisk na Białorusi, głównie seniorów na zakupy świąteczne, pomoc medyczną.

Piszemy też listy i kartki pamięci do kombatantów i Rodaków zza wschodniej granicy. STRONA PROJEKTU

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content