Spotkania Odry-Niemen na Litwie

Delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia brała udział w spotkaniach i wydarzeniach  na Litwie:

  1. Rozmawialiśmy o współpracy z polskimi środowiskami z Rejonu Wileńskiego i Solecznickigo
  2. Odbyliśmy spotkanie z Siostrą Michaelą Rak w Wilnie na temat współpracy i promocji założonego przez nią jedynego na Litwie hospicjum dla dorosłych i dzieci
  3. Przekazaliśmy dary Siostrze Michaeli Rak otrzymane z Wrocławskiego Hospicjum
  4. Prowadziliśmy kontrolę realizowanych projektów polonijnych w ramach regrantingu “Małe granty”
  5. Odbyliśmy rekonesans polskich miejsc pamięci związanych z możliwymi renowacjami w 2022 roku
  6. Mieliśmy okazję spotkać się z Polkami – świadkami historii: Panią Reginą Majcher z Ejszyszek i Panią Stanisławą Woronis z Koniuch. Obu Polkom przekazaliśmy pozdrowienia i paczkę pamięci od Rodaków z Polski
  7. Pracowaliśmy jako wolontariusze z ekipa IPN przy poszukiwaniach szczątków polskich bohaterów

Reportaż z wyjazdu – KLIKNIJ TUTAJ

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content