Augustów dawniej i dziś – wystawa fotograficzna

Projekt „Augustów dawniej i dziś – wystawy fotograficzne starego i współczesnego Augustowa” obejmuje cyfrową rekonstrukcję i koloryzację 15 zdjęć Augustowa i okolic wykonanych przez Judela Rotsztejna, augustowskiego fotografa tworzącego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kolejnym elementem projektu jest wykonanie 15 zdjęć, w tych samych lokalizacjach przez współczesnego fotografa – Wojciecha Kaszleja.

Judel Rotsztejn (ur. 1892, zm. 1942) to polski fotograf żydowskiego pochodzenia, działający w Augustowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Jego atelier mieściło się pierwotnie w tzw. “Domu Turka”, późniejszej katowni NKWD i UB, następnie przeniósł zakład do kamienicy przy Rynku Zygmunta Augusta, gdzie także zamieszkał. Współpracował z wieloma tytułami prasowymi w Polsce, m.in. z koncernem prasowym „Ilustrowany Kuryer Codzienny” (IKC), był oficjalnym fotografem augustowskiego ratusza i starostwa.

Wykonywał zdjęcia dla ludności, był fotografem portretowym, okolicznościowym. Najczęstszym tematem zdjęć Rotsztejna były pejzaże Augustowa i okolic (m.in. jeziora Białe, Necko, Sajno, Kanał Augustowski). Podczas hitlerowskiej okupacji został zamknięty w augustowskim getcie, prawdopodobnie po jego likwidacji 2 listopada 1942 roku, został razem ze swoimi współbraćmi wywieziony do obozu zagłady w Treblince i tam zginął.

Autor projektu – Wojciech Kaszlej – również augustowski fotograf, wykonał współczesne fotografie tych samych miejsc, które niemal 100 lat wcześniej wykonał Judel Rotsztejn i zwieńczył projekt wystawami fotograficznymi w Białymstoku i w Augustowie. Celem projektu była digitalizacja, rekonstrukcja, koloryzacja i upowszechnianie zasobów twórczości Judela Rotsztejna oraz zwiększenie dostępności do nich poprzez ich cyfryzację. Zestawienie historycznych zdjęć poddanych koloryzacji i rekonstrukcji ze współczesnymi fotografiami przeniosło widza w świat przedwojennego Augustowa, dając możliwość porównania zmian, które nastąpiły na przestrzeni czasu w atrakcyjny dla odbiorcy sposób.

Zadanie jest dofinansowane z darowizny Fundacji ORLEN. Jest elementem rocznego, wieloetapowego projektu  “Rozwój i wzmocnienie środowiska Stowarzyszenia Odra-Niemen” – STRONA PROJEKTU

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content