Budowa Federacji Patriotycznej

Od początku prowadzonej przez nas działalności budujemy współpracę z licznymi środowiskami skupionymi wokół wspólnych wartości ideowych, patriotyzmu, opieki nad środowiskiem kombatanckim, edukacją historyczną. Połączyła nas też akcja Rodacy-Bohaterom. W 2019 roku otrzymaliśmy grant na wzmocnienie sieciowej struktury Odry-Niemen i środowiska organizacji pozarządowych. Za nami spotkania w 2019 roku, integracja środowisk, próba wypracowania wspólnych działań. Rok 2020 miła być przeznaczony na wiele spotkań w różnych częściach kraju. Pandemia pokrzyżowała nam plany, ale ich nie zniszczyła. Plan zawiązania federacji w tym roku będzie zrealizowany, a przewidziane działania w 2020 roku to:

Spotkanie na Mazowszu z Klubami Historycznymi im. Armii Krajowej

W sierpniu udało się zorganizować spotkanie robocze dwóch dużych, sieciowych środowisk. Oprócz przedstawicieli oddziałów Odry-Niemen z całej Polski, do Myszyńca, na Mazowszu przyjechała niezwykle zacna grupa Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

To środowiska mające swe oddziały także w całym kraju i są budowane w oparciu o akowski etos. Założycielami tych podmiotów są głównie pedagodzy, którzy od lat rozwijają świetne edukacyjne projekty, przyciągają i skutecznie  włączają w działania szkoły uczniów i ich rodziców.

Kluby mają mocnych, ideowych liderów, sporo pracy za sobą i swoje przemyślenia na temat potrzeby wspierania się nawzajem poprzez powstanie federacji. Łączy nas idea, wspólne wartości, praktyczne działania, zaangażowanie, a brakuje mocnych struktur, promocji, środków i silnego zaznaczenia w przestrzeni publicznej naszych postulatów, włączenia nas do szerszej dyskusji o edukacji historycznej.

 

W czasie 3 dni pracy poznawaliśmy się, pracowaliśmy nad założeniami federacji, statutem. Dzięki radzymińskiemu Klubowi wszyscy mieliśmy okazję odbyć wyprawę patriotyczną Szlakiem Bitwy Warszawskiej. Było to tym bardziej niezwykłe doświadczenie, że przecież przed paru dniami świętowaliśmy stulecie ,,Cudu nad Wisłą”. Szczegóły rajdu historycznego można znaleźć TUTAJ

Spotkanie w Małopolsce z organizacjami pozarządowymi 

We wrześniu realizowane jest drugie robocze spotkanie pod Krakowem. Organizatorem tego wydarzenia jest Małopolski Oddział Odry-Niemen, który zaprasza środowiska z regionu i Śląska. 

W tym gronie są omawiane działania związane z tworzeniem Federacji Patriotycznej. W Koninkach, w Gorcach o współpracy rozmawiali przedstawiciele środowisk:

 • Oddziały Odry-Niemen z całej Polski
 •  
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Miłośników Militariów z Rzeszowa
 •  
 • Koło AK w Myślenicach i inne patriotyczne myślenickie środowiska skupione wokół Mai i Jacka Ingardenów
 •  
 • Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej z Krakowa
 •  
 • Współtwórcy grupy Nie zapomnij o nas, niebawem Fundacji

 

Jak zwykle nie zabrakło integracji środowiska i wyruszyliśmy śladami  “Ognia” i jego żołnierzy, trasami na Turbacz.  

Partnerzy projektu

Budowanie nowej Federacji to wysiłek wielu  środowisk. Partnerzy zadania to: 

 •  

  Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

  To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 •  

  Wolontariusze

  Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 •  

  Stowarzyszenie Odra-Niemen, Oddziały Małopolski i Wielkopolski

  Wsparcie organizacyjne i merytoryczne w regionach

 •  

  Organizacje pozarządowe, Kluby Historyczne im. Armii Krajowej

  Działania i praca to wspólny wysiłek i chęć budowania potrzebnej reprezentacji

 •  

Projekt ma także  wsparcie dotacyjne dzięki któremu można to zadanie wykonać sprawniej i profesjonalnie.

Finansowanie działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content